Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

20.01.2020


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

4

Hotarare privind aprobarea modificarea denumirii 

ordonatorului de credite, pevazuta in Hotararea Consiliului 

Local nr. 261/06.12.2019, din "Ministerul Dezvoltarii si Administratiei"

in "Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei" pentru 

obiectivul de investitii " Construire Baza Sportiva Tip 1, str.1 Decembrie, 

f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, realizat prin Compania 

Nationala de Invstitii (C.N.I.-S.A) - initiator Primar.

pdf_button
5

Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de 

lucrari de interes local, ce se vor efectua in anul 2020, de catre

 persoanele apte de munca din Municipiul Dorohoi, beneficiare 

ale ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul

 minim garantat - initiator Primar

pdf_button
6 Hotarare privind aprobarea dreptului de administrare a Consiliului Local Dorohoi pentru imobilul înscris în CF 56818 in suprafata de 2416mp teren pentru actualizarea CF 56818 in cadrul proiectului Construire Baza Sportiva TIP 1  pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 22 Ianuarie 2020)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni