Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Nr
Data
Titlu: Descarcă
238 25112010

Hotarare privind/ pentru

cofinanţarea proiectului Cross Border between Dorohoi, Ediner and Briceni communities în cadrul Programului Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013


 pdf_button

239 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea valorii lucrărilor de reparaţii curente efectuate de chiriaşii Fodor Rodica şi Bezede Mariana la imobilul situat în str. C.D.Gherea nr. 126 aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi şi compensarea acestora cu chiria datorată

 pdf_button

240 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea proiectului pentru demolarea imobilelor situate în zona centrală a municipiului - str. Dimitrie Pompeiu şi C.D. Gherea aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi

 pdf_button

241 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Municipiului Dorohoi cu data de 01 ianuarie 2011

 pdf_button

242 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea în principiu a vânzării terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1261, în suprafaţă de 6600 mp


pdf_button

243 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea dării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 12 luni a unei camere cu o suprafaţă utilă de 65 mp în imobilul Gradiniţa nr. 9 Ştefan cel Mare şi Sfânt Dorohoi, fundaţiei Star of Hope 

pdf_button
244 25112010 Hotarare privind/ pentru cu privire la scutirea de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile situate la adresa de domiciliu, datorat bugetului local de către un număr de 54 persoane fizice care au suferit pierderi majore în urma calamităţilor naturale care au avut loc în municipiul Dorohoi la sfârşitul lunii iunie 2011


 pdf_button

245 25112010 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2010 

pdf_button

246 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea în principiu a decontării din bugetul local a utilităţilor la taberele de sinistraţi pentru perioada noiembrie decembrie 2010 şi ianuarie 2011 

pdf_button

247 25112010 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inentarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
248 25112010 Hotarare privind/ pentru transmiterea cu titlu gratuit Parohiei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena Dorohoi, jud. Botoşani, a dreptului de proprietate asupra terenului în supraf. de 2543 mp, pc 3568 str. Aleea Dumbrava fn  pdf_button
249 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea utilizării unei săli de clasă din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 5 Spiru Haret Dorohoi de către Universitatea Stefan cel Mare Suceava în perioada 01.03.2011 - 03.03.2015  pdf_button
250 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energice a blocurilor de locuinţe - bloc turn str. D. Pompeiu nr. 64, municipiul Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
251 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energice a blocurilor de locuinţe - bloc 32 str. D. Furtună nr. 5, municipiul Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
252 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energice a blocurilor de locuinţe - bloc 27 str. D. Furtună nr. 1, municipiul Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
253 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea încadrării pe zone fiscale a teritoriului municipiului Dorohoi pentru anul fiscal 2011 pdf_button
254 25112010 Hotarare privind/ pentru aprobarea demarării procedurii de negociere în scopul încheierii contractului de asociere în participaţiune între S.C. S.G. CARE&LABORATORIES S.R.L. şi Spitalul Municipal Dorohoi având ca obiect înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru de Investigare Medicală şi Imagistică pdf_button
255 25112010 Hotarare privind/ pentru respingerea cererii de concesionare a unui teren în suprafaţă de 1700 mp situat în str. C.D.Gherea nr. 13  de către Colegiul Naţional Grigore Ghica pdf_button

Ultima actualizare (Luni, 31 Ianuarie 2011)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență