Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

30.04.2020

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
2

Proiect de hotarare  privind aprobarea  utilizarii excedentului anual al bugetului 

local aferent anului 2019, in anul bugetar 2020

pdf_button
3

Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 

interne, in valoare de 6.000.000 lei

pdf_button
4

Proiect de hotarare privind  aprobarea completarii inventarului domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi

pdf_button
5

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii terenului situat in 

str. D-va Rosie, f.n., Mun. Dorohoi, in suprafata de 1.800 m.p., p.c. 498, 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, catre Agentia Nationala 

de Imbunatatiri Funciare (Filiala teritoriala - Botosani )

pdf_button
6

Proiect de hotarare privind  aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, 

a unei proprietati imobiliare tip spatiu prestari servicii, cu regim de inaltime P, 

amplasata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, f.n., judetul Botosani, 

cu destinatia - atelier de tamplarie.

pdf_button
7

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire 

a riscurilor, pe teritoriul Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.

pdf_button
8

Proiect de hotarare privind  indexarea impozitelor si taxelor locale, 

cu rata inflatiei, pentru anul 2021.

pdf_button
9

Proiect de hotarare privind inchirierea, prin licitatie publica, a doua 

terenuri situate in Municipiul Dorohoi, in suprafata totala de 1099 m.p.

, inventariate in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
10 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 8 chiriasi ANL  pdf_button
11 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Lucrari de igienizare a imobilului - proprietatea municipiului Dorohoi situat îm str. Grigore Ghica 37 ce are destinatia Cladire administrativa a Directiilor Serviciilor si Compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 29 Aprilie 2020)

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni