Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

27.05.2020

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

1

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 

local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
2

Proiect de hotarare  privind aprobarea  conturilor 

de executie ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, 

bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii 

si subventii ( de subordonare locala), bugetul creditelor 

interne, pentru anul 2019.

pdf_button
3

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii de 

cheltuieli din bugetul local, in suma de 60.000 lei, 

pentru organizarea manifestarilor culturale si sportive, 

organizate online, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului  

pdf_button
4

Proiect de hotarare pentru  aprobarea metodologiei de 

aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor

 financiar familiilor/persoanelor singure, pentru plata 

serviciilor oferite de bonă .

pdf_button
5

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei

 Contractului de concesiune nr. 19/03.06.2010 si modificarea 

numelui concesionarului.

pdf_button
6

Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin

 financiar in suma de 16.000 lei pentru  Biserica Crestina 

dupa Evanghelie nr. 1 ELIM din Municipiul Dorohoi, pentru 

amenajarea parcarii Bisericii.

pdf_button
7

Proiect de hotarare privind  aprobarea acordarii unui sprijin 

financiar in suma de 4.000 lei Parohiei " Sfintii Apostoli Petru

 si Pavel " din Municipiul Dorohoi, pentru instalarea unui sistem

 de alarma si supraveghere video.

pdf_button
8

Proiect de hotarare privind  aprobarea acordarii unui sprijin

 financiar in suma de 30.000 lei Parohiei " Sfantul Ilie " din 

Municipiul Dorohoi, pentru construirea gardului de la 

Cimitirul Parohiei .

pdf_button
9

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Imprejmuire Centrul de Sprijin Ocupational ".

pdf_button
10

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Reparatii fatade la Centrul de zi pentru copii  

"JURJAC".

pdf_button
11

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " FOISOR" , in cadrul  Centrului de Sprijin Ocupational

 
12

Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de 

solutionare a contestatiilor, pentru concesionarea prin

 licitatie publica a unei proprietati imobiliare tip spatiu 

prestari servicii, cu regim de inaltime P, amplasata in 

Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, f.n., judetul Botosani,

cu destinatia - atelier tamplarie.  

pdf_button
13

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii 

Contractului de concesiune nr. 7/12.04.2017, 

aprobat prin HCL nr. 22/23.02.2017.

pdf_button
14

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de igienizare 

a imobilului - proprietatea Minicipiului Dorohoi, situat in 

Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 37, jud Botosani, ce are 

destinatia de Cladire administrativa a Directiilor/Serviciilor 

si Compartimentelor din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi.

pdf_button
15

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie

 publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 576 m.p., 

pc 1779, CF 57009, situat in str. George Enescu nr. 152, 

judet Botosani, proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
16

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in 

suprafata de 500 m.p. teren curti constructii CF 52794, 

pc 1650, str. Garii, fn, teren ocupat de constructia domnului 

Matei Florin, in baza Raportului de evaluare intocmit de 

expert evaluator autorizat.

pdf_button
17

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie 

publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 3355 m.p., 

pc 2518, situat in str. 1 Decembrie, fn, Municipiul Dorohoi, 

udetul Botosani, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
18

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie 

publica, a spatiului cu alta destinatie, respectiv spatiu

 comercial - alimentatie publica, in suprafata utila de 79,60 m.p., 

situat in Municipiul Dorohoi, str. Al. I Cuza nr. 25, in incinta 

Cinematografului MELODIA Dorohoi.

pdf_button
19

Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita

 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 Botosani a suprafetei de 94,64 m.p., parte a imobilului C1, 

str. 1 Decembrie nr. 24, compus din 4 (patru) camere si hol, 

cu destinatia - spatiu depozitare - pentru o perioada de 3 (trei) ani.

pdf_button
20

Proiect de hotarare privind vanzarea, prin licitatie publica, 

a terenului intravilan, in suprafata totala de 153 m.p., pc 3504, 

situat in str. Dr. Danilov nr. 3, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, 

proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
21

Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
22

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii a doua (doua) 

unitati locative construite in regim ANL, la cerere, titularilor 

contractelor de inchiriere, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

pdf_button
23

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor 

de inchiriere pentru un numar de 6 (sase) chiriasi, care locuiesc 

in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al 

Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
24

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pentru

 anul 2020, in vederea repartizarii locuintelor sociale din fondul 

locativ apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi si a

 locuintelor din fondul  locativ apartinand domeniului privat al 

Municipiului Dorohoi, in regim de inchiriere.

pdf_button
25

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru 

cladirile si terenul proprietatea domnului Peter Stuart Butcher 

situata in Dorohoi, str. George Enescu nr. 78, utilizate pentru

 activitati social-umanitare de catre Asociatia Center of Hope.

pdf_button
26

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pentru

 cladirile si terenul proprietatea Asociatiei CLARA, cu sediul in

 str. D. Furtuna nr. 16-18, utilizate pentru activitati social-umanitare.

pdf_button
27

Raport privind situatia gestionarii bunurilor - intocmit de Comisia

 Centrala de Inventariere din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi,

 inregistrat la nr. 6963/12.05.2020.

pdf_button
28

Cerere inaintata de Centrul de Recuperare "IOANA"- SRL , 

cu sediul in sat Sendriceni + Informare intocmita de Oficiul juridic 

contencios in care sunt prezentate date privind regimul juridic al spatiului solicitat.

pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 26 Mai 2020)

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni