Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Nr
Data
  Titlu: Descarcă
 20  24022011  Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului în supraf de 25000 mp, teren şi construcţii, situat în Bdul Victoriei nr. 120, pc 3278/3279

 pdf_button

 21  24022011 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

 pdf_button

 22  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea agendei manifestărilor culturale care se vor desfăşura de către Casa Municipală de Cultură a municipiului Dorohoi în perioada 01.03.2011 - 31.12.2011

 pdf_button

 23  24022011 Hotarare privind/ pentru încasarea taxei pentru curăţarea şi igienizarea subsolurilor de la blocurile de locuinţe prev. la art. 2 din HCL 134 22.06.2006 de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale

 pdf_button

 24  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 76 mp supraf compusă din 3 loturi având câte 26 mp un lot şi câte 25 mp celelalte două, teren situat în slt. Sorin Dumitraş, fn PC 2712 destinat construirii de garaje

 pdf_button

 25  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 78 mp supraf compusă din 3 loturi având câte 26 mp fiecare teren situat în Aleea Narciselor fn pc 3520 destinat construirii de garaje

 pdf_button

 26  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 8,65 mp teren situat în Calea Plevnei nr. 36 bl N3, pc 3570 ocupată de balcon aferent apartamentului nr. 4 prop Dobrincu Ioan

 pdf_button

 27  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 8,40 mp teren siuat în Aleea Iasomiei nr. 2, bl. M10, PC 3573 ocupată de balcon aferent  AP. 1 prop dnei Cojocariu Elena

 pdf_button

 28  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 12 mp teren situat în str. D. Furtună nr. 8 pc 2302 parter ocupată de trepte de acces aferent spaţiului comercial PF Bontea Aurica

 pdf_button

 29  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 5,61 mp teren situat în str CD Gherea nr. 29B, pc 1453 ocupată de cale de acces şi spaţiu comercial prop. Aioanei Gheorghe

 pdf_button

 30  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 44,22 mp teren situat în str CD Gherea nr. 29B, pc 1453 ocupată de cale de acces şi spaţiu comercial prop. Aioanei Gheorghe

 pdf_button

 31  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 25 mp teren situat în Aleea Ghiocelului fn pc 3564, ocupat de garaj prop. Gherasim Constantin Iulian

 pdf_button

 32  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 27,50 mp teren situat în str. 1 Decembrie fn PC 2749 ocupat de spaţiu comercial magazin mixt, prop IF Avasiloaei

 pdf_button

 33  24022011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 9,10mp teren situat în Aleea Pinului fn PC 2756, ocupată de magazie, prop Avasiloaiei Silvestru Cristian

 pdf_button

 34  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 108 01.09.2004 încheiat cu dl Luca Sorin, având ca obiect concesionarea suprafeţei de 36,19 mp teren Aleea Păcii nr. 1

 pdf_button

 35  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobare SF, PT, DE DL şi DTAC şi aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiţii Locuinţe pentru tineret destinate închirierii, municipiul Dorohoi

 pdf_button

 36  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea SF, PT şi indicatorii tehnico-economici pentru extindere conductă distribuţie gaze naturale presiune redusă + branşament gaze naturale presiune redusă+branşament gaze naturale presiune redusă aferent obiectivului de investiţii Locuinţe colective, bloc 15 apartamente - Aleea Ghiocelului 

 pdf_button

 37  24022011 Hotarare privind/ pentru limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşeşc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr. 4 din HG nr. 50/2011 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 pdf_button

 38  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe- jud. Botoşani, loc. Dorohoi, str. D Furtună nr. 5, bl. 32

 pdf_button

 39  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe - jud. Botoşani, localitatea Dorohoi, str. D. Po,peiu nr. 64 bloc turn

 pdf_button

 40  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea preţului de vânzare rezultat ca urmare a reevaluării spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit, proprietate privată a municipiului Dorohoi, situate în str. A.I.Cuza nr. 43 în suprafaţă de 405,73mp

 pdf_button

 41  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului cuprinzând lucrările-acţiunile de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din Municipiul Dorohoi, cf art 6 (7) din Legea 416/2001

 pdf_button

 42  24022011 Hotarare privind/ pentru acordarea cu titlu gratuit, de cărămizi rezultate ca urnare a demolării imobilelor din zona centralpă a municipiului, str. D. Pompeiu

 pdf_button

 43  24022011 Hotarare privind/ pentru reducerea cu 50% a impozitului pe locuinţa de serviciu, pentru anul 2011, la un număr de 33 persoane fizice care au încheiat contract de voluntariat cu Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, pentru încadrarea în serviciul de urgenţă voluntar 

 pdf_button

 44  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea transmiterii bunurilor din inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi în administrarea DAS pe bază de protocol şi a Protocolului de predare-primire a materialelor din patrimoniul Centrului de zi pentru copii Jurjac 

 pdf_button

 45  24022011 Hotarare privind/ pentru reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope în muncipiul Dorohoi 

 pdf_button

 46  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Dorohoi

 pdf_button

 47  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Regulamentului de Organizare li Funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului Dorohoi

 pdf_button

 48  24022011 Hotarare privind/ pentru modificarea HCL 67/26.03.2009 privind promovarea proiectului Reabilitare şi modernizare urbană în Municipiul Dorohoi în cadrul POR 2007-2013 şi aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico - economici

 pdf_button

 49  24022011 Hotarare privind/ pentru cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora 

 pdf_button

 50  24022011 Hotarare privind/ pentru aprobarea decontării din bugetul local al utilităţilor la taberele de sinistraţi pentru perioada februarie-martie 2011

 pdf_button

 51  24022011 Hotarare privind/ pentru respingerea concesionării suprafeţei de 237 mp, PC 1374, str. CD Gherea nr. 92-96, dnei Posteucă Cătălina, în vederea reconstruirii locuinţei afectată de inundaţii  

 pdf_button

 52  24022011 Hotarare privind/ pentru respingerea concesionării suprafeţei de 300 mp PC 1385, str. C.D. Gherea, dlui Bordianu Ioan în vederea strămutării şi reconstruirii  locuinţei afectată de inundaţii

 pdf_button

 53  24022011 Hotarare privind/ pentru respingerea concesionării prin licitaţie publică a parcării din str. D. Pompeiu fn, PC 2259 (din faţa magazinului PROCASA) în suprafaţă de 400 mp conţinând un număr de 23 locuri de parcare

 pdf_button

 54  24022011 Hotarare privind/ pentru respingerea concesionării suprafeţei de 3835 mp teren situat în str. Sfântul Ioan Românul nr. 163, PC 290-294, ocupată de clădirile proprietatea SA AGROTRESTIANA DOROHOI

 pdf_button

 55  24022011  Hotarare privind/ pentru  respingerea vânzării terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1261, în suprafaşă de 598 mp, str. Aprodu Arbore nr. 4 

 

pdf_button

 

 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni