Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

22.09.2020

                                                                                                      HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

187

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu - Construire Locuinta P+M, spatiu depozitare produse 

electrocasnice si imprejmuire, situat in judetul Botosani, 

Municipiul Dorohoi, str. D-va Rosie nr. 17, CF 552825, 

proprietatea SC EXIMP IULIANA SRL Dorohoi.

pdf_button
188

Hotarare privind concesionarea unei suprafete 

de 22,00 m.p. teren, situat in Municipiul Dorohoi, B-dul Victoriei, 

f.n., C.F. 56035, d-lui Chirila Petru, terenul fiind ocupat de garaj, 

proprietatea acestuia.

pdf_button
189

Hotarare privind  aprobarea concesionarii unei suprafete 

de 18,50 m.p. teren, situat in Municipiul Dorohoi, str. Sp. Haret nr. 54, 

CF 55218 domnului Nistor Marius, terenul fiind ocupat de garaj,

 proprietatea acestuia.

pdf_button
190

Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in suma 

30.000 lei Parohiei Loturi Enescu, Mun. Dorohoi, pentru finalizarea 

lucrarilor de tencuiala exterioara

pdf_button
191

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului 

Dorohoi.

pdf_button
192

Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta atribuit 

d-nei Agrigorcioaie Mihaela Cristina, asupra suprafetei de 324 m.p. 

Situata in Mun. Dorohoi, str. Liliacului fn, teren construibil intravila, 

atribuit conf. HCL nr. 148/2007

pdf_button
193

Hotarare privind modificarea statului de functii pentru 

personalul de la Cabinetul Medical Scolar nr. 1, din cadrul Seminarului 

Teologic Liceal Ortodox " Sf. I. Iacob " Dorohoi, incepand cu data de 

01 octombrie 2020.

pdf_button
194

Hotarare privind modificarea statului de functii pentru

 personalul de la Cabinetul Medical Scolar nr. 2, din cadrul Liceului

 " Regina Maria ", incepand cu data de 01 octombrie 2020.

pdf_button
195

Hotarare privind aprobarea  Listelor de repartizare,

 in baza HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate

 a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor ANL, realizate

 conform Legii nr. 152/1998, modificata.

pdf_button
196

Hotarare privind aprobarea  Listei de repartizare, conform

 punctajului obtinut, pentru 8 locuinte ramase vacante, urmare 

aprobarii HCL nr. 171/04.09.2020, privind repartizarea locuintelor de 

serviciu, realizate conform HGR nr. 719/2016.

pdf_button
197

Hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de 

inchiriere pentru un numar de 25 chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi

 si prin ANL.

pdf_button
198

Hotarare privind  aprobarea scutirii de la plata taxei de 

salubrizare pentru anul 2020, a veteranilor de razboi si a persoanelor

 cu handicap grav sau accentuat si gradul I de invaliditate

pdf_button
199

Hotarare privind declararea de interes public si introducerea in inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi, a obiectivului  " Alimentare cu apa si canalizare ", 

aferente investitiei " Locuinte de serviciu, str. 1 Decembrie f.n., Municipiul 

Dorohoi, judetul Botosani ", precum si predarea acestor active fixe in 

administrarea SC Nova Apaserv S.A. Botosani

pdf_button
200

Hotarare privind aprobarea proiectului in faza SF

 (Studiu de fezabilitate ), 

precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

" Locuinte sociale, str. D-va Rosie, etapa a II-a , Municipiul Dorohoi,

 judetul Botosani "

pdf_button
201

Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 

19,00 m.p. teren constructii, pc 2290, teren ocupat de constructia 

domnului Bistriceanu Constantin, conform Contractului de concesiune

 nr. 55/02.10.2000, in baza Raportului de evaluare.

pdf_button
202

Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 34/2019 

cu privire la aprobarea Planului de intretinere drumuri si cai acces in 

Municipiul Dorohoi.

pdf_button
203

Hotarare privind aprobarea efectuării de cheltuieli 

din bugetul local pentru activitățile organizate cu ocazia celebrării 

a 613 ani de atestare  documentară a Municipiului Dorohoi

pdf_button
204

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de

 ,,Cetățean de Onoare al municipiului Dorohoi’’ 

d - lui. prof. Ilarion Mandachi și d-nei. 

prof. Dorina Mandachi, personalitați marcante 

ale vieții culturale dorohoiene

pdf_button
205

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan,  in suprafata totala de 200 m.p., 

pc 499, CF 57187, situat in str. D-va Rosie  nr. 26, jud. Botosani, 

proprietatea UAT Dorohoi

pdf_button
206

Proiect de hotarare privind introducerea unor suprafete

 de teren in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi

pdf_button
207 Hotarare privind schimbarea destinatiei unei unități locative din locuință socială în locuință de necesitate și repartizarea acesteia în regim de urgență fam Cernușca Carmen pdf_button
208 Hotarare privind aprobarea vanzării terenului de 11 mp domnului Agapie Iulian Adrian, str. Postei nr. 15 pdf_button
209 Hotarare privind aprobarea scutirii cotei de 75% din majorările de întarziere datorate bugetului local potrivit art 185 alin .1 lit. b din Legea 207/2015  pdf_button
210 Hotarare privind declararea de interes public si introducerea in domeniul public al municipiului Dorohoi a obiectivului Eficientizarea energetica a iluminatului public in municipiul Dorohoi pdf_button
211 Hotarare privind aprobarea indicacatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor proiectului, ca urmare a actualizarii devizului general dupa atribuirea contractului de lucrari pentrui obiectivul de investitii CONSTRUIRE GRADINITA NR. 5 DOROHOI pdf_button
212

Hotarare privind Planul Urbanistic de Detaliu -

 privind Schimbarea de destinatie Apartament in Spatiu 

Prestari Servicii - Frizerie Amenajare acces si concesionare

 teren, proprietatea Babuta Dan si Babuta Carmen Daniela, 

CF 51623-U12.

pdf_button
213

Hotarare  privind aprobarea  Planului Urbanistic de 

Detaliu - Construire locuinta cu regim de inaltime -  parter, 

anexa gospodareasca, imprejmuire si bransamente utilitati, 

pe teren inscris in CF 56678, proprietatea Scripcariu Ionut si 

Scripcariu Cosmina Stefania.

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 21 Octombrie 2020)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență