Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

18.11.2020

                                                                                                      HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

229

hotarare privind prelungirea contractului de delegare 

a anumitor activitati din cadrul Serviciului de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor 

activitati din cadrul Serviciului de salubrizare

pdf_button
230

Hotarare privind prelungirea mandatului domnului 

ing. Popoi Dragos, in calitate de administrator al SC Servicii

 Publice Locale SRL Dorohoi.

pdf_button
231

hotarare privind aprobarea prelungirii contractului 

de inchiriere incheiat intre Municipiul Dorohoi si SC Servicii 

Publice Locale SRL pentru imobilul care are destinatia de 

sediu social, situat in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie 

nr. 24, judetul Botosani, pe perioada contractului de delegare

 a gestiunii.

pdf_button
232

 hotarare privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in Consiliul de 

Administratie al Spitalului Municipal Dorohoi 

pdf_button
233

hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

"AQUA  BOTOSANI".

pdf_button
234

hotarare privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi in Adunarea

 Generala a Asociatilor A.D.I. "ECOPROCES "  BOTOSANI.

pdf_button
235

hotarare privind aprobarea repartizarii unei

 unitati locative situata in Cartierul Drochia, in conditiile 

Legii locuintei nr. 114/1996, aflata in domeniul public al

 Municipiului Dorohoi, ramasa vacanta, conform Listei de

 prioritati aprobata prin HCL nr. 115/2020.

pdf_button
236

hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor 

de inchiriere pentru un numar de 13 chiriasi care locuiesc 

in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al

 Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
237

hotarare privind modificarea comisiei de analiza,

 evaluare si intocmire a Listelor de prioritati pentru solicitarile

 de locuinte construite prin ANL- conform

 Legii nr. 152/1998- modificata, precum si pentru locuintele 

de serviciu construite conform HGR nr. 719/2016 si totodata 

a comisiei de solutionare a contestatiilor, numita prin

 HCL nr. 29/18.02.2020.

pdf_button
238 hotarare privind reducerea cu 75% la plata obligatiilor datorate bugetului local de catre dl Ferariu Filimon pdf_button
239 hotarare privind aprobarea încheierii unui contract prestari servicii pentru consultanta juridica in cadrul Spitalului Municipal Dorohoi  pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 02 Decembrie 2020)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență