Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

26.11.2020

                                                                                                               HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

240

Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 

(faza proiect tehnic) si a indicatorilor tehnico-economici, urmare actualizarii 

devizului general la nivel de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii 

"Ansamblu locuinte str. 1 Decembrie - sistematizare verticala ".

pdf_button
241

Hotarare privind aprobarea proiectului in faza SF, precum si

 a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Sistematizare verticala a suprafetei din zona Palatului Comunal

 Dorohoi, judetul Botosani.

pdf_button
242

Hotarare privind aprobarea procedurii de atribuire a 

autorizatiilor TAXI pentru desfasurarea activitatii de transport,

 in regim de TAXI, la nivelul Municipiului Dorohoi, judetul Botosani .

pdf_button
243

Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare pentru 

15 unitati locative, in baza HCL nr. 115/2020, cuprinzand ordinea 

de prioritate a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor sociale, 

realizate conform Legii locuintei nr. 114/1996.

pdf_button
244

Hotarare privined aprobarea repartizarii unei unitati locative 

nou construita in Cartier D-va Rosie, in conditiile Legii locuintei 

nr. 114/1996, aflata in dom.public al Mun. Dorohoi, in vederea 

rezolvarii problemei locative a familiei Grisaru Ciprian Andy, 

aflata in dificultate.

pdf_button
245

hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinta ramasa 

vacanta, conform punctajului obtinut, urmare aprobarii HCL nr. 171/2020 

si HCL nr.196/2020, privind repartizarea locuintelor de serviciu, realizate

 conform HGR  nr. 719/2016

pdf_button
246

hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 

pentru un numar de 6 chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in evidenta

 dom.public si privat al MUN. Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
247

hotarare privind modificarea organigramei si a statului de

 functii la Spitalul Municipal Dorohoi, incepand cu plata drepturilor 

salariale ale lunii noiembrie 2020.

pdf_button
248

hotarare privind aprobarea indicatorilor trehnico-economici, aferenti obiectivului " Reabilitare teren de sport " la Liceul 

Regina Maria

pdf_button
249 hotarare privind aprobarea proiectuliui Facilitarea accesului la procesul educational on line prin achizitia de echipamente IT necesare institutiilor scolare din Municipiul Dorohoi pdf_button
250 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare nr. 44 04092020 cu privire la valoarea de piata a chiriei de piata unitare pentru inchirierea unor terenuri apartinand domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
251 hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a mijloacelor fixe - 2 cabaline, aflate in gestiunea Directiei Edilitare pdf_button
252 hotarare privind aprobarea numarului de burse pentru anul scolar 2020 - 2021 pdf_button
253 hotărâre privind aprobarea garantării împumutului bancar în sumă de 6.000.000 lei de la UniCreditBank, pentru finanțarea unor proiecte de interes public local și desemnarea împuterniciților pentru semnarea contractului de credit și a tragerilor din credit pdf_button
254 hotarare privind rectificarea bugetului local pdf_button
  Raport Politia locala pdf_button
  Informare pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 10 Decembrie 2020)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență