Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

23.12.2020

                                                                                                                 HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

260

Hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a 

terenului intravilan in suprafata totala de 248 m.p., pc 1793 

(84 m.p.) , pc 1794 (74 mp) si pc 1805 (90 mp), cf 57251, 

situat in str. Octavian Cotescu, fn, proprietatea UAT Dorohoi.

 

pdf_button
261

Hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica

 a terenului intravilan in suprafata totala de 93 m.p. , 

pc 1313 (32 mp) si pc 1314 (61 m.p.), CF 57191, situat

 in str. Hatman Sendrea nr. 1, proprietatea UAT Dorohoi.

 

pdf_button
262

Hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica

 a terenului intravilan in suprafata totala de 1128 m.p.,

 pc 457 (806 mp) si pc  458 (322 mp), CF 57226, 

situat in str. Marte nr. Fn, proprietatea UAT Dorohoi.

 

pdf_button
263

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan in suprafata totala de 100 m.p., 

pc 1062 (67 mp) si pc 1063 (33 mp ), CF 57189, situat 

in str. Marte nr. 8, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
264

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan in suprafata totala de 198 m.p., 

pc 3230, CF 57204, situat in str. Libertatii nr. 1, 

 proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
265

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan in suprafata totala de  415 m.p., 

pc 458, CF  57234, situat in str. Venus, f.n., proprietatea

 UAT Dorohoi.

pdf_button
266

Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare 

a 15 unitati locative nou construite, in Cartier Cercetas 

Stiubianu, in baza HCL nr. 115/27.05.2020, cuprinzand

ordinea de prioritate a solicitantilor, in vederea repartizarii

 locuintelor sociale, realizate conform Legii locuintei 

nr. 114/1996.

pdf_button
267

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta

 gratuita Asociatiei " 100% Viata " a suprafetei de

 24,15 m.p., parte din imobilul C 26 din cadrul

 Incubatorului de Afaceri Dorohoi si a suprafetei 

de 2.100,00 m.p. teren intravilan, situata in 

str. 1 Decembrie nr. 24, Dorohoi, judetul Botosani.

pdf_button
268

Hotarare privind aprobarea concesionarii,

 prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului

 privat al Municipiului Dorohoi, in suprafata totala de

 8,00 m.p., situata in intravilanul Municipiului Dorohoi, 

Al. Visinului nr. 3, pc 3570, CF 57203, proprietatea 

Municipiului Dorohoi, in vederea construirii unui balcon.

pdf_button
269

Hotarare porivind aprobarea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul 2021.

pdf_button
270

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica (faza Proiect Tehnic) si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Locuinte sociale, str. D-va Rosie, Mun. Dorohoi 

- alimentare cu apa si canalizare "

pdf_button
271

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economica (faza Proiect Tehnic) si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

" Locuinte sociale, str. D-va Rosie, Mun. Dorohoi 

- alimentare cu energie electrica "

pdf_button
272

Hotarare privind inchirierea prin licitatie 

publica a spatiilor comerciale si a terenurilor din

 cadrul Directiei Pietelor si Oborului Dorohoi, pentru 

perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, inventariate in 

domeniul privat al Municipiului Dorohoi, conform 

calendarului estimativ al licitatiilor din Anexa nr. 1, 

a contractului- cadru de inchiriere, conform 

Anexei nr. 2 si a Caietului de sarcini - Anexa nr. 3.

pdf_button
273

Hotarare cu privire la aprobarea retelei 

scolare pentru anul scolar 2021-2022 a unitatilor 

de invatamant de pe raza Municipiului Dorohoi

pdf_button
274

Hotarare privind aprobarea actualizarii 

organigramei si a statului de functii pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, 

pentru functiile care nu fac parte din aparatul de 

specialitate al Primarului, precum si pentru 

structurile  organizatorice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
275

Hotarare privind alocarea sumei de 

5.000 lei Asociației Club Sportiv ,,Viitorul’’, 

Dorohoi pentru achiziționarea de echipament 

și materiale sportive

pdf_button
276

Hotarare  privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea Titlului de 

 ,,Cetățean de Onoare al municipiului Dorohoi’’.

pdf_button
277

Hotarare privind alocarea sumei de 

8.700 lei Asociației Club Sportiv ,,Juniorul’’, 

Dorohoi pentru achiziționarea de echipament 

sportiv

pdf_button
278

Hotărâre  privind introducerea in 

domeniul public al UAT Dorohoi a unor 

suprafete de teren, care nu sunt cuprinse in 

intabularile existente ale drumurilor din intravilanul 

Municipiului Dorohoi, inventariate prin 

HGR nr. 971/2002.

pdf_button
279

Hotarare privind aprobarea de cheltuieli, 

din bugetul local, in suma de 1.500 lei pentru 

organizarea evenimentelor si manifestarilor cultural-artistice, cu ocazia Sarbatorilor de iarna.

pdf_button
280

Hotarare privind introducerea unor 

suprafete de teren,  in 

domeniul privat al Municipiului Dorohoi 

pdf_button
281

Hotărare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaților ADI AQUA BOTOSANI pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-upurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV SA 

pdf_button
282 Hotarare privind rectificarea bugetului local pdf_button
283

Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Dorohoi în consiliile de administratie ale unitatilor de înavatamant 

pdf_button
284 Hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 1.600 lei in vederea premierii copiilor din cadrul Asociatiei Club Black Tiger Dorohoi pentru performantele extraordinare obtinute in cursul anului 2020 pdf_button
285 Hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Asociatiei Club Sportiv Inter Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 07 Ianuarie 2021)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență