Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Nr
Data

Titlu: Descarcă
059 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea trecerii în inventarul domeniul privat a unor bunuri aflate în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi propuse a fi casate, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora.

 

 

060 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Protocolului de predare-primire a bunurilor din inventarul domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi în administrarea S.C. SERVICII PUBLICE LOCALA S.R.L. DOROHOI

 

061 31032011

Hotarare privind/ pentru

înfiinţarea serviciului de iluminat public din municipiul Dorohoi, fără persinalitate juridică, în cadrul Direcţiei edilitare a Primăriei Municipiului Dorohoi.

 

062 31032011

 Hotarare privind/ pentru

aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 9 20.01.2005 încheiat cu dr. Mihaela Nechita, având ca obiect concesionarea cabinetului medical în suprafaţă totală de 18,02 mp, situat în str. Poşte nr. 7

 

063 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării apartamentului situat în str. Ştefan cel Mare nr. 9, bl. D 18, ap. 1, parter, aflat în domeniul privat de interes local al municipiului Dorohoi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85 1992, familiei Abdulbaki Elena - Carmen şi Abdulbaki Bara, ca urmare a Senţinţei civile nr. 1381 29.06.2010

 

064 31032011

 Hotarare privind/ pentru

repartizarea locuinţei de necesitate situată în municipiul Dorohoi, str. Aleea Ghiocelului bl. A5, ap. 15, în regim de urgenţă, familiei Despa Mirela care a locuit într-un imobil ce a fost demolat ca urmare a inundaţiilor din 28-29 iunie 2010 în prezent locuind în Tabăra de sinistraţi din str. Dumbrava Roşie

 

065 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 6 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi.

 

066 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea schimbului de locuinţă între chiriaşii Mărăcine Marginea - domiciliată în municipiul Dorohoi, str. Drochia nr. 31 B şi Cobzaru Elena domiciliată în municipiul Dorohoi, str. Ştefan cel Mare nr. 67 A

 

067 31032011

 Hotarare privind/ pentru

introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

 

068 31032011

Hotarare privind/ pentru

împădurirea şi trecerea în regim silvic a suprafeţei de 5 ha teren aflat în proprietatea municipiului Dorohoi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

 

069 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobare PUD şi concesionarea suprafeţei de 20,50 mp teren situat în str. Spiru Haret nr. 4, bl. 4, pc 2314 parter în vederea executării trepte şi alee de acces CMI Tugurlan Ioana Alina

 

070 31032011

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 98 mp teren situat în str. Poetului nr. 4 pc 3444 ocupată de anexa gospodărească, proprietatea Cobzaru Mihai

 

071 31032011

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 6,24 mp teren situat în Bdul Victoriei nr. 3-5 pc 3459 ociupată de trepte şi rampă acces la spaţiul cu destinaţie atelier foto proprietatea S.C. FOTO DIGITAL PLUS SRL Dorohoi

 

072 31032011

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 17,65 mp teren situat în Aleea Amurgului fn pc 2739 ocupată de magazie proprietatea Rudei Neculai

 

073 31032011

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 3,20 mp teren situat în str. 1 Decembrie fn pc 2743, ocupată de magazie proprietatea Atomei Neculai

 

074 31032011

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 4 mp teren situat în Aleea Pinului fn pc 2756 ocupată de magazie proprietatea Haidoaie Dumitru

 

075 31032011

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 10,50 mp teren situat în str. Dumitru Furtună nr. 8 pc 2302 parter, ocupată de trepte şi alee acces aferent spaţiului comercial proprietatea PF Bontea Aurica

 

076 31032011

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 2,55 mp teren situat în Aleea Criva nr. 10 bl I2, pc 3568 ocupată de balcon aferent ap. 3 proprietatea Vasilincu Viorica

 

077 31032011

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2011

 

078 31032011

Hotarare privind/ pentru

trasmiterea în folosinţă gratuită ANL a terenului situat în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie fn pc 2519 în supraf de 5307 mp lot I şi lot II pe durata construirii obiectivului Locuinţe pentru tineret destinate închirierii, municipiul Dorohoi, jud. Botoşani, str. 1 Decembrie fn etapa III - 96 apartamente

 

079 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea proiectului în faza SF  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Locuinţe ANL 96 apartamente amplasate în str. 1 Decembrie fn municipiul Dorohoi, jud. Botoşani

 

080 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea concesionării suprafeţei de 112,12 mp teren ocupat de spaţiu comercial situat în str. Duzilor fn pc 3577/1 proprietatea S.C. RODOS S.R.L. Dorohoi

 

081 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobare PUD în vederea Reabilitării şi Modernizării clădirii destinate furnizării serviciilor sociale situată în str. Stefan cel Mare nr. 43 Dorohoi

 

082 31032011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Dorohoi

 

083 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea solicitării de modificare prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 52 15.11.1996 încheiat cu S.C. MINDO S.A. Dorohoi

 

084 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea cererii dlui Aioanei Gheorghe pentru efectuarea unui schimb de teren aferent construcţiei proprietatea acestuia, teren situat în str. CD Gherea nr. 29

 

085 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea vânzării terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, pc 1261 în suprafaşă de 598 mp str. Aprodu Arbore nr. 4

 

086 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea vânzării terenului situat în str. Aleea Caisului fn pc 3577-1 în suprafaţa de 641 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

 

087 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea concesionării suprafeţei de 3835 mp teren situat în str. Sfântul Ioan Românul nr. 163 pc 290-294 ocupată de clădirile proprietatea S.C. AGROTRESTIANA DOROHOI

 

088 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea concesionării suprafeţei de 12503 mp teren situat în str. Sfântul Ioan Românul nr. 163, ocupată de clădirile proprietatea SA FRUGAL DOROHOI

 

089 31032011

Hotarare privind/ pentru

respingerea concesionării suprafeţei de 4,68 mp teren situat în Bdul Victoriei nr. 39, bl. F15, parter pc 3568 în vederea practicării unui gol de uşă de acces şi a executării treptelor de acces la spaţiul comercial închiriat de S.C. TRANS MATEI SRL  

 

090 31032011

Hotarare privind/ pentru

modificarea Regulamentului pentru stabilirea programului de funcţionare a unităţilor comerciale de aqlimentaţiei publică precum şi a celor destinate recreerii şi divertismentului care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Dorohoi, cuprins în anexa la HCL nr. 256 31.10.2007

 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni