Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.  

 

Data


Hotărâre

 

Titlu:

 

Descarcă

118 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 4,68 mp teren situat în Bdul Victoriei nr. 39, bl F15, parter, pc 3568 în vederea practicării - gol de uşă de acces, a executării treptelor de acces şi practicare gol de uşă pentru aprovizionare cu marfă - la spaţiul comercial închiriat de S.C. TRANSMATEI SRL Dorohoi

 

119 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 3835 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 pc 290-294 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. AGROTRESTIANA Dorohoi

 

 

120

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

 aprobarea concesionării suprafeţei de 12503 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. FRUGAL Dorohoi

 

121 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 3058 mp teren situat în str. Slt. Sorin Dumitraş nr. 4A, pc 2682, ocupată de clădiri, proprietatea S.C. PALAZZO REAL SRL Dorohoi

 

122 26052011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea concesionării suprafeţei de 35 mp teren situat în str. Lt Olinescu nr. 2A ocupată spaţiu comercial proprietatea S.C. TUSCON S.R.L. Dorohoi

 

123 26052011

Hotarare privind/ pentru

 

completarea şi modificarea listei cu familiile beneficiare de şocuinţe proprietate personală, prin strămutare în str. Dumbrava Roşie fn conform prevederilor art 1 alin 2 din HCL 206/30.09.2010

 

124 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Raportului de evaluare a pagubelor întocmit de comisia Inspectoratului Judeţean în Construcţii Botoşani, nr. 1131/23.03.2011 şi includerii în lista locuinţelor aprobate spre reconstrucţie de Guvernul României pentru municipiul Dorohoi, a locuinţelor propuse la demolare fără a depăşi numărul total de case de reconstruit aprobate pentru municipiul Dorohoi

 

 

125 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere nr. 1/27.04.2005 încheiat cu S.C. ELDOMAR S.R.L. şi nr. 2/27.03.2001 încheiat cu AF Ciubotaru Leonard pentru spaţiile comerciale situate în municipiul Dorohoi str. Dimitrie Pompeiu nr, 83 şi 83 bis

 

126

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea statului de funcţii a Spitalului Municipal Dorohoi

 

127

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea decontării de la bugetul local al utilităţilor la taberele de sinistraţi până la finalizarea locuinţelor proprietatea Consiliului Local Dorohoi pe noul amplasament str. Dumbrava Roşie

 

128

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea şi completarea HCL nr. 163/06.08.2010 privind aprobarea contractării creditului în valoare de 3.900.000 lei de la BCR Botoşani

 

129

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011

 

130 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 10.000 RON pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de muzică populară MUGURELUL - ediţia VII - iunie 2011

 

131 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

scoaterea din inventar şi vinderea unui cal aparţinând Serviciului spaţii verzi din cadrul Direcţiei edilitare

 

132 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea şi completarea contractului de delegare a anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare (Anexa nr. 1 la HCL nr. 237/28.10.2010)

 

133 26052011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea completării alin. 1 art. 1 din HCL nr. 196/22.09.2010

 

134

 

26052011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 52/15.11.1996 încheiat cu S.C. MINDO S.A. DOROHOI

 

135

 

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

 încetarea contractului de concesiune nr. 10832/19.07.2007 având ca obiect Iazul Polonic

 

136

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea regulamentului şi a caietului de sarcini privind concesionarea suprafeţei de 308 ha păşune aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi

 

137

26052011

Hotarare privind/ pentru

 

 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI AQUA BOTOŞANI pentru aprobarea ajustării-stabilirii preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI

 

138 26.05.2011

 

Hotarare privind/ pentru

respingerea vânzării, prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 3524 în suprafaţă de 250 mp str. N. Bălcescu f.n.

 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni