Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

15.10.2021

                                                                                                         PROIECTE HCL


 

 


nr. 
Titlu:

Descarcă

1

Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii

 Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala 

de Investitii "C.N.I."-S.A. a amplasamentului si asigurarea 

conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii  - 

 Proiect Pilot - "Construire Cresa medie" - Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani. 

pdf_button
2

Proiect de hotarare privind  aprobarea valorilor actualizate a

 indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii 

"Extindere si Modernizare Gradinita nr. 7, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani"

pdf_button
3

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii "Extindere si Modernizare Gradinita nr. 7, 

Municipiul Dorohoi, judetul Botosani".

pdf_button
4

Proiect de hotarare   privind aprobarea valorilor actualizate

 a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii "Construire Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

pdf_button
5

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii "Construire Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

pdf_button
6

Proiect de hotarare privind aprobarea valorilor actualizate 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Reutilizarea unei zone de agrement in Municipiul Dorohoi, 

prin reutilizarea terenului din zona Polonic, din cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, conform 

Contractului de finantare nr. 2548/25.07.2018 ".

pdf_button
7

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor proiectului, 

ca urmare a actualizarii devizului general, pentru obiectivul 

de investitii   "Reutilizarea unei zone de agrement in Municipiul 

Dorohoi, prin reutilizarea terenului din zona Polonic, din cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, conform 

Contractului de finantare nr. 2548/25.07.2018 ".

pdf_button
8

Proiect de hotarare privind introducerea unor suprafete 

de teren in domeniul public al Municipiului Dorohoi

pdf_button
9

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari 

pentru intretinere drumuri, intersectii si drumuri laterale 

din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2021, a indicatorilor 

tehnico-economici estimativi, precum si a 

Caietului de sarcini, aferent lucrarilor de intretinere drumuri

pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 14 Octombrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență