Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 nr.

 

Data


Hotărâre

 

Titlu:

 

Descarcă

139 30062011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea proiectului Implementarea unei aplicaţii de tip eSănătate pentru gestionarea activităţilor din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi

 

140 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 6,50 mp teren situat în str. Ştefan cel Mare nr. 9, bl. D18, sc. E, parter, pc 2259 în vederea extinderii cu balcon a apartamentului nr. 1 proprietatea fam. Abdulbaki Bara şi Elena Carmen

 

141 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 16,24 mp teren situat în str. Traian nr. 27 A, pc 1339, ocupată de anexa gospodărească, proprietatea Ostafe Dan

 

142 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 4,50 mp teren situat în str. Dumbrava Roşie nr. 13, bl. N8, parter, pc 3570 în vederea extinderea cu balcon a apartamentului nr. 3, proprietatea dnei. Nistor Mirela

 

143 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

 concesionarea suprafeţei de 22,00 mp teren situat în str. Petru Rareş, fn pc 2807 ocupat de garaj proprietatea Hrenciuc Cornelia

 

144 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

 concesionarea suprafeţei de 21,60 mp teren situat în Aleea Victoriei fn pc 3267 ocupat de garaj proprietatea Ceobanu Gheorghina

 

145 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 39,70 mp teren situat în str. Lt. Olinescu fn pc 2739 ocupat de chioşc sifonarie proprietatea Antonaş Gheorghe

 

146 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 3,10 mp teren situat în Aleea Pinului fn pc 2767 ocupat de magazie prop Ivorniciuc Maria

 

147 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 8,40 mp teren situat în Calea Plevnei nr. 20, bl O4, ap.2, parter, pc 3573, ocupat de balcon proprietatea Relischi Mariana

 

148 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

completarea listei cu familiile beneficiare de locuinţe proprietate personală prin strămutare în str. Dumbrava Roşie fn conform prevederilor art. 1 alin. 2 din HCL Dorohoi nr. 206/30.09.2010

 

149 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 3 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi

 

150 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea comisiei în vederea desfăşurării licitaţiilor publice, pentru închirierea spaţiilor, a terenurilor şi a meselor aflate în pieţele şi oborul municipiului Dorohoi

 

151 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011

 

152 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

 aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local al municipiului Dorohoi, instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţionate de la bugetul local, instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010

 

153 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

 contractarea unui credit în valoarea de 420.000 lei pentru cofinanţarea proiectului Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Dorohoi prin implementarea unui sistem informatic integrat

 

154 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

 completarea art.1 din HCL nr 23 24.02.2011 privind încasarea taxei pentru curăţarea şi igienizarea subsolutilor de la blocurile de locuinţe, taxă prevăzută de art. 2 din HCL 134 22.06.2006 ce va fi încasată de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale 

 

155 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

 

amplasarea unei troiţe comemorative pe terenul în supraf de 50 mp pc 2064, situat pe str. George Enescu colţ cu str. Slt. Stelian Gheorghiu (fosta str. Cărămidărie) precum şi pentru trecerea acestei suprafeţe din domeniul privat în domeniul public al municipiului Dorohoi

 

156 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

introducerea unor supraf de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni