Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

Hotărâre

 

Titlu:

 

Descarcă

157 28.07.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea înfiinţării unui Centru de sănătate multifuncţional, fără personalitate juridică în oraşul Darabani, jud. Botoşani, în structura Spitalului Municipal Dorohoi
158 28.07.2011 Hotarare privind/ pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în ADI AQUA BOTOŞANI pentru aprobarea orimirii de noi membri în ADI AQUA BOTOŞANI
159 28.07.2011 Hotarare privind/ pentru asocierea municipiului Dorohoi cu comunele Cordăreni, Dobârceni, Havârna, Hilişeu Horia, Lunca, Mileanca, Ştiubieni, Vlăsineşti şi Unţeni în vederea aderării acestora la ADI AQUA BOTOŞANI
160 28.07.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea ajustării preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare - epurare, propuse de operatorul regional S.C. NOVA APA SERV S.A. BOTOŞANI la nivelul întregii arii de delegare a operatorului cu indicele de inflaţie
161 28072011

 

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011

162 28072011 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă a Corpului C8 de la SPL Dorohoi din str. 1 Decembrie nr. 24 către DAS Dorohoi pe întreaga perioadă a derulării Programului PEAD
163 28072011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 38,25 mp teren situat în str. Lt Olinescu nr. 2 (curte Scoala nr. 5) ocupat de spaţiu comercial proprietatea S.C. IFRIM COM SRL
164 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Politiei Locale a Municipiului Dorohoi
165 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi şi instituţiile subordonate Consiliului Local pentru anul 2011
166 28072011 Hotarare privind/ pentru completarea listei cu familiile beneficiare de locuinţe proprietate personală, pri strămutare îmn str. Dumbrava Roşie fn conf. prevederilor art.1 alin 2 din HCL 206 30092010
167 28072011 Hotarare privind/ pentru completarea art. 14 din HCL 75 28.08.2008 privind regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în municipiul Dorohoi
168 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea listei de priorităţi (anexa nr. 1) cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2011 a solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri în regim ANL şi lista (anexa nr. 2) cuprinzând dosarele solicitanţilor respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de acces la locuinţe pentru tineri construite în regim ANL în municipiul Dorohoi , jud. Botoşani
169 28072011 Hotarare privind/ pentru cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 2 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi
170 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică a camerei situate în Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr. 42, lot 28 compus din încăperea nr. 71 în vederea exercitării profesiei medicale
171 28072011 Hotarare privind/ pentru aprobarea strămutării monumentului Bustul lui Walter Mprăcineanu din str. Bdul Victoriei nr. 120
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni