Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

NR

DATA

DENUMIRE

01 26.01.2023 Hotarare privind  scutirea de la plata taxei de salubrizare in anul 2023, pentru  persoane fizice care se incadreaza in prevederile art. 485 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.
02 26.01.2023 Hotarare  privind  repartizarea locuintei situata in Mun. Dorohoi, str. D-va Rosie nr. 1, bl. F. 17, ap. 6, et. 2, aflata in dom. public al jud. Botosani, administrarea Municipiului Dorohoi, ca locuinta de serviciu, in vederea rezolvarii problemei locative ( familiei) medicilor specialisti - medicina de urgenta in cadrul CPU - Spitalul Dorohoi, dr. Tudos Igor si dr. Tudos Catalina.
03 26.01.2023 Hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in blocurile ANL.
04 26.01.2023 Hotarare  pentru aprobare P.U.Z. Si Regulament local de urbanism pentru modificare indicatori urbanistici, privind extindere locuinta si mansardare, construire anexa, pe terenul situat in str. George Enescu nr. 71, Dorohoi
05 26.01.2023 Hotarare privind modificarea și completarea Art. 1. (2) din Hotărârii de Consiliu Local nr. 40 din 27.02.2020 ”privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 350 mp teren intravilan, curți construcții , PC 3078, str. Alexandru cel Bun, către Calancea Ion, domiciliat în mun. Dorohoi, str. Lt Olinescu nr. 7, sc. B, et.3 ap.51, jud. Botoșani
06 26.01.2023 Hotarare privind modificarea  Hotărârârii Consiliului Local nr. 217 din 08.09.2022 privind  introducerea unor suprafețe de teren în  domeniului privat al municipiului Dorohoi.
07 26.01.2023 Hotarare privind modificarea și completarea  Hotărârârii Consiliului Local nr. 240 din 13.10.2022 privind trecerea din domeniul Public al Unității Administrativ Teritoriale în domeniul Privat al acesteia a unei suprafețe de teren, în suprafață de 5738 m², CF 58377, str. 1 Decembrie
08 26.01.2023 Hotarare privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 252 din 27.10.2022 privind trecerea din domeniul Privat al Unității Administrativ Teritoriale în domeniul Public al acesteia a unor suprafețe de teren.
09 26.01.2023 Hotarare privind  introducerea unor suprafețe de teren în  domeniului privat al municipiului Dorohoi.
10 26.01.2023 Hotarare privind aprobarea  vânzării terenului în suprafață de 7300mp, teren curți construcții, C.F. 58448,  Str. Ardealnr. F.N., teren ocupat de construcția domnului Mihai Iulian, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat.
11 26.01.2023 Hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile,proprietatea publică a UAT Dorohoi
12 26.01.2023 Hotarare privind aprobarea indicatorilor trehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare Casa Municipala de Cultura a Municipiului Dorohoi".
13 26.01.2023 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, care se vor efectua in anul 2023 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001.
14 26.01.2023 Hotarare privind aprobarea sumei necesare acordarii de facilitati personalului din Serviciul Voluntar de Urgenta din Municipiul Dorohoi
15 26.01.2023 Hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 263 08112022 privind darea în folosință gratuită către DAS Dorohoi a imobilului situat în str. AI Cuza nr. 39
16 26.01.2023 Hotarare privind stabilirea tarifelor începând cu data de 01.01.2023 epntru activitățile desfățurate de către S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE SRL pe raza Municipiului Dorohoi 
17 02.02.2023 Hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2023
18 02.02.2023 Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local aferent anului 2022, in anul bugetar 2023.
19 02.02.2023 Hotarare pentru aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local, in suma de 80.000 lei, pentru organizarea Festivalului National de Muzica Usoara Romaneasca " Martisor Dorohoian " - editia a XXXIX - a, desfasurat in perioada 03 - 04 martie 2023.
20 02.02.2023 Hotarare priviind aprobarea modificării anexei la HCL nr.216 30092021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoarea de 18.000.000 lei

21

23.02.2023

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

22

23.02.2023

Hotărâre  privind aprobarea acțiunilor și manifestărilor culturale minimale organizate de CNIPT și Casa Municipală de Cultură, precum și taxele ce se vor încasa la Casa Municipală de Cultură, Cinematograful MELODIA și Sala Teatrului, pe parcursul anului 2023.

23

23.02.2023

Hotărâre  privind   aprobare PUD - desființare locuință existentă și construire locuinta P=M, PE, pe terenul situat in Municipiul Dorohoi, str. D-va Rosie nr. 194.

24

23.02.2023

Hotărâre privind  aprobarea PUD - extindere spațiu școlar și împrejmuire, în cadrul parcelei de teren inscrisa in CF 58231, str. Gr. Ghica nr. 49

25 23.02.2023 Hotărâre privind aprobare PUD - construire locuinta D+P, anexa, imprejmuire si bransamente utilitati, in  cadrul parcelei de teren inscrisa in CF 53495, localitatea componenta Dealu Mare, f.n.
26 23.02.2023 Hotarare  pentru aprobare P.U.Z. Si Regulament local de urbanism privind introducere teren partial in intravilan, in vederea construirii unei locuinte, cu dotari complementare, imprejmuire teren si anexe, generat de terenul inscris in CF 54801, cu acces din D.E. 699/1
27 23.02.2023 Hotarare pentru privind  aprobare P.U.Z. Si Regulament local de urbanism privind introducere teren partial in intravilan, in vederea construirii unei locuinte, cu dotari complementare, imprejmuire teren si anexe, generat de terenul inscris in CF 55232, cu acces din str. Terinca.
28 23.02.2023 Hotărâre rivind aprobarea anularii repartitiei nr. 19430/16.12.2022 si rezilierea Contractului de inchiriere nr. 365 /20.12.2022 familiei RAILEANU CATALINA si RAILEANU ROBERT CRISTIAN, pentru locuinta nou construita in CartierulDumbrava Rosie, precum si repartizarea acesteia, conform Listei de prioritati, fam. AMARINEI ANDREEA ALEXANDRA.
29 23.02.2023 Hotarare privind  aprobarea repartizarii unei locuinte de serviciu - formata din doua camere de locuit, ramasa vacanta, construita prin ANL, d-nei ARGANISCIUC EMANUELA - medic primar-  pediatru
30 23.02.2023

Hotarare privind  aprobarea schimbarii, la cerere, a locuintei (tip garsoniera) situata in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.10, ap. 14, et.3, , atribuitad-nei MASLINCA ANDREEA MIHAELA, detinuta cu contract de inchiriere nr. 231/20.02.2021 , in regim ANL, cu o alta locuinta ramasa vacanta, de aceeasi categorie ( formata din doua camere de locuit ), situata in Municipiul Dorohoi str.  1 Decembrie nr. 24 A, bl. S4,, ap. 3, parter

 

31 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.
32 23.02.2023 Hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea privata a UAT Dorohoi CF 57726.
33 23.02.2023

Hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea privata a UAT Dorohoi CF 57720.

 

34 23.02.2023 Hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea privata a UAT Dorohoi CF 57717.
35 23.02.2023

Hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea privata a UAT Dorohoi CF 57714.

 

36 23.02.2023 Hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea privata a UAT Dorohoi CF 57723.
37 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea introducerii unor suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.
38 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.
39 23.02.2023 Hotarare privind modificarea pozitiei nr. 27 din Anexa Protocolului de predare-primire nr. 6540/11.04.2019, incheiat in baza HCL nr. 36/28.02.2019, in sensul majorarii valorii de inventar, urmare lucrarilor - Reabilitare gradene teren sport, Colegiul National Grigore Ghica nr. 41.
40 23.02.2023 Hotarare privind abrogarea pozitiei nr. 876 din Anexa nr. 3 a HCL nr. 33/11.03.2010 - privind insusirea  modificarilor si completarilor survenite in structura inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Dorohoi, judetul Botosani, atestat prin H.G. nr. 971/2002.
41 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute, in favoarea DELGAZ GRID S.A. pe durata existentei capacitatii energetice, asupra suprafetei totale de 2.111 m.p. ce apartine domeniului public al Municipiului Dorohoi, reprezentand teren ocupat definitiv de 60 m.p. stalpi de joasa tensiune LEA O.4 kv proiectata; 1 m.p. soclu de beton pentru firide de bransament tip BMPM, BMPT, FDCE, FSCE si firide E 2,3 si 4 si suprafata de 2050 m.p. ocupata definitiv de conductoarele retelei aeriene 0,4 kv.
42 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute, in favoarea DELGAZ GRID S.A. pe durata existentei capacitatii energetice, asupra suprafetei totale de 1.792 m.p. ce apartine domeniului public al Municipiului Dorohoi, reprezentand teren ocupat definitiv de 38 m.p. stalpi de joasa tensiune LEA O.4 kv proiectata; 4 m.p. soclu de beton pentru firide de bransament tip BMPM, BMPT, FDCE, FSCE si firide E 2,3 si 4 si suprafata de 1.750 m.p. ocupata definitiv de conductoarele retelei aeriene 0,4 kv.
43 23.02.2023 Hotarare privind declararea unor bunuri de uz si interes public si introducerea acestora in domeniul public al Municipiului Dorohoi, urmare receptiei la terminarea lucrarilor, a obiectivului de investitii " Reabilitare Cladire Starea Civila, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani".
44 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea statului de functii pentru personalul de la Cabinetul Medical Scolar nr. 1, din cadrul  Seminarului Teologic Liceal Ortodox " Sf. Ioan Iacob" Dorohoi, incepand cu 01 martie 2023.
45 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea statului de functii pentru personalul de la Cabinetul Medical Scolar nr. 2, din cadrul Liceului "Regina Maria" Dorohoi, incepand cu 01 martie 2023.
46 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea infiintarii Cabinetului Medical Scolar nr. 3, in cadrul Colegiului National "Grigore Ghica" Dorohoi, incepand cu 01 martie 2023.
47 23.02.2023 Hotarare privind  declararea unor imobile de uz și interes public și introducerea în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi
48 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea inchirierii terenurilor in suprafata totala de 201,34 ha, categoria de folosinta "pasune", apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, incepand cu data de 15.04.2023.
49 23.02.2023

Hotarare privind introducerea in domeniul privat al Municipiului Dorohoi a unor bunuri mijloace fixe, realizate in cadrul obiectivului de investitii "Reabilitare Cladire Starea Civila, Mun. Dorohoi, jud. Botosani".

50 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 260 m.p. Teren curti constructii CF 51163, str. C.D.Gherea nr. 47-51, teren ocupat de constructia SC  ROMSIM ALIMENT SRL, in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat
51 23.02.2023

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata totala de 361 m.p. P.c. 3397, situat in str. Miron Costin nr. 3, Mun. Dorohoi, judet Botosani, proprietatea UAT Dorohoi.

 

52 23.02.2023 Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata totala de 2035 m.p., pcp 3728, situat in str. B-dul Victoriei f.n., Mun. Dorohoi, jud. Botosani, proprietatea UAT Dorohoi
53 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru incheierea sau prelungirea contractelor de concesiune a terenurilor ocupate de garaje situate in intravilanul Municipiului Dorohoi, apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, in anul 2023.
54 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a pretului minim de inchiriere a terenurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al Municipiului Dorohoi, in anul 2023.
55 23.02.2023 Hotarare privind aprobarea valorilor actualizate a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI SMIS 126378 
56 23.02.2023  Hotarare privind „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Dorohoi, județ Botoșani”

Ultima actualizare (Joi, 09 Martie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență