Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dorohoi aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani, faptul că, potrivit prevederilor O.U.G 97/2005 republicată, au obligaţia de a deţine un act de identitate valabil.

          În acest sens facem apel către toţi cetăţenii pentru a verifica termenul de valabilitate al actului de identitate, iar în situaţia în care acest termen este expirat, să solicite eliberarea unui nou act de identitate.

          De asemenea , în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G 97/2005 republicată aveţi obligaţia legală de a vă adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dorohoi, str.Lt.Olinescu nr.1, în vederea obţinerii unui nou act de identitate şi în următoarele situaţii:

  • modificarea numelui, prenumelui, datei ori locului de naştere al titularului (căsătorie, divorţ, schimbare numelui pe cale administrativă, etc) ;
  • în cazul schimbării domiciliului;
  •  în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  • în cazul atribuirii unui nou C.N.P;
  • în cazul deteriorării, pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • în cazul anulării;
  • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit dar sunt valabile (buletinele de identitate vechi).

 

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul căeliberarea actelor de identitate se face la solicitarea cetăţenilor şi nu din oficiu, de către autorităţile române abilitate.

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență