Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

GRAFICUL CALENDAR

de lucru al COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ a solicitărilor de locuinţă în regim ANL în vederea întocmirii LISTEI DE PRIORITĂTE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI A.N.L.

 

Nr.

Crt.

ACTIVITĂŢI

TERMEN / PERIOADĂ

RESPONSABILI

 

1.

 

Verificarea cererilor şi trierea acestora;

 

28.03.2023

 

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe;

 

2.

 

Trimiterea înştiinţărilor prin adresă scrisă cu confirmare de primire către solicitanţi privind modalităţile de depunere a dosarelor şi termenul limită până la care se primesc dosarele.

 

31 martie 2023

 

secretar COMISIE

3.

Publicareaanunțului de interes pentru tinerii cu vârsta până în 35 de ani din Municipiul Dorohoi care au solicitat o locuință în regim ANL în mass-media locală, la avizierul din incinta Primăriei Municipiului Dorohoi și pe site - ul www.primariadorohoi.roprin care se aduce la cunoștință documentele necesare întocmirii dosarelor precum și modalitatea de depunere a acestora.

 

 

29 martie 2023

 

 

secretar COMISIE

4.

Data depunerii dosarelor  şi termenul limită până la care se primesc dosarele.

Dosarele se depun la Compartimentul de Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi astfel:

                  luni -joi: orele  08.00 – 16.30;

 vineri: orele 08.00 – 14.00;

 

03 aprilie 2023-

03 mai 2023

După data de03 mai 2023 comisia nu mai ia în considerare pentru evaluare documentele depuse de  titularii cererilor

 

5.

 

Clarificările comisiei cu privire la documentele depuse de către solicitanţiși eventualele sesizări.

 

perioada de evaluare

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe;

 

 

6.

 

Studierea şi analiza dosarelor .

 

 

 începând cu data

04 mai 2023

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe

 

 

7.

 

Analiza fiecărei solicitări în parte pe baza documentelor de la dosar şi pe baza anchetelor sociale şi întocmirea FIŞEI DE CALCUL A PUNCTAJULUI.

 

începând cu data

04 mai 2023

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe

 

 

8.

 

Întocmirea LISTEI DE PRIORITATE A SOLICITANŢILOR CARE AU ACCES LA LOCUINŢE ANL.

 

până la data de 29 mai 2023

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe

 

 

9.

 

Întocmirea LISTEI DE PRIORITATE A SOLICITANŢILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINŢE ANL.

 

până la data de 29 mai 2023

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe

10.

Publicarea  LISTEI DE PRIORITATE A SOLICITANŢILOR CARE AU ACCES LA LOCUINŢE ANLși a LISTEI DE PRIORITATE A SOLICITANŢILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINŢE ANL, la avizierul din cadrul Primăriei municipiului Dorohoi,pesite –ul  www.primariadorohoi.ro, mass-media locală.

 

 

29 mai 2023 

 

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe

 

 

11.

 

Termenul de contestaţie.

 

7 zile

Cererile se depun la Compartimentul Registratură din cadrul primăriei Municipiului Dorohoi

 

12.

 

Soluţionarea contestaţiilor.

 

     

15 zile

 

Comisia de contestaţie

13.

Dispoziţia scrisă a comisiei de contestaţie cu privire la modalitatea de rezolvare a contestaţiilor.

 

 

5 zile

 

Comisia de contestaţie

 

14.

 

Aprobarea în Consiliul Local a listelor prevăzute la numărul curent 9şi 10.

 Ședința Consiliului Local

 

 

 

15.

 

Publicarea listelor după aprobarea Consiliului Local prin afişare : avizierul din cadrul Primăriei municipiului Dorohoi,pesite –ul  www.primariadorohoi.ro, mass-media locală.

 

 

După comunicarea hotărârii de către Secretariatul Consiliului Local

 

 

secretar COMISIE

16.

Adresă de înştiinţare către toţi solicitanţii de locuinţă în regim ANL privind  reconfirmare îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă.

 

Comisia va reveni cu un alt anunț

 

secretar COMISIE

17.

Întocmirea LISTELOR DE REPARTIZARE conform normei locative prevăzute în Legea 114/1996:

  • LISTA DE REPARTIZARE  A LOCUINŢELOR PE APARTAMENTE (familii cu copii);
  • LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR PE GARSONIERE(perosane şi /sau familii fără copii);

Comisia va reveni cu un alt anunț

Comisia de analiză şi evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe

18.

Aprobarea în Consiliul Local a listelor prevăzute la numărul curent 16.

 

Comisia va reveni cu un alt anunț

 

19.

Convocarea telefonică a tuturor solicitanţilor înscrişi pe listele de repartizare a locuinţelor în vederea primirii repartiţiei.

 

Comisia va reveni cu un alt anunț

 

  20.

Închieierea contractelor.

 

 

 

Compartimentul Locativ Imobiliar

       

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență