Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

PROGRAMUL

"Invatare pe tot parcursul vietii"

Programul Sectorial Comenius - Actiunea Comenius Regio

Sigla_Lifelong_Learning_Programme_-_COMENIUS

COM-11-PR-19-BT-RO

"Promoting ICT Usage and Foreign Language Acquisition for a better professional perspective"

Noul proiect Comenius Regio, este finanţat de UE, implementat în România de Agenţia Naţională pentru programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
În proiect sunt implicate a trei instituţii din Dorohoi, Consiliul Local, Şcoala Nr. 5 "Spiru Haret", Asociaţia parintilor "Spiru Haret" şi a trei instituţii din Turcia. Proiectul este cofinantat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pe baza formularului de candidatură cu numă de referinţă: COM-11-PR-19-BT-RO.

Obiectivul general al proiectului: de a împărtăşi experinţele partenerilor din cele două regiuni: Dorohoi-România şi Aksaray-Turcia, cu scopul de a reflecta asupra metodelor de predare TIC şi a limbilor străine şi de a îmbunătăţi aceste metode pe baza concluziilor trase, scopul fiind o mai bună perspectivă pe piaţa muncii a viitorilor adulţi.
Scopul proiectului:
- îmbunătăţirea sistemului de predare-învăţare în şcolile partenere prin promovarea învăţării şi utilizării limbilor străine precum şi a utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).
- promovarea multilingvismului şi a toleranţei faţă de alte culturi şi civilizaţii.
- promovarea dimensiunii europene a procesului instructiv-educativ în instituţiile partenere.
- îmbunătăţirea competenţelor TIC şi a abilitătţii de utilizarea a limbii engleze a tuturor participanţilor la proiect.
Grupul ţintă: elevi, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale implicate în procesul educaţional.

 

Principalele activitati:

  • schimburi de experienţă între profesori, bazate pe diversificarea metodelor de predare a limbilor străine şi utilizarea intrumentelor TIC;

  • utilizarea limbii engleze în procesul de comunicare cu partenerii străini prin intermediul internetului (e-mail);

  • documentare istorică, culturală asupra partenerilor străini (istorie, cultură şi civilizaţie, religie, tradiţii şi obiceiuri, gastronomie, etc);

  • întâlniri de lucru, seminarii, conferinţe,etc;

  • redactarea şi tiparirea de cărţi, pliante, broşuri, pornind de la importanţa învăţării şi utilizării limbilor străine şi a mijloacelor TIC în şcoli;

  • crearea unei pagini de web a proiectului.

 

Rezultate asteptate:
- dezvoltarea metodelor de predare a limbii engleze ca limba străină şi a TIC;
- întelegerea sistemului de predare din şcolile partenere;
-dezvoltarea dialogului şi colaborării între instituţiile partenere din cele două regiuni;
- promovarea colaborării între toate instituţiile cu rol în educaţie şi părinţi.

 

 

Perioada de implementare: 2011-2013

 

Echipa de proiect: cons. Carmen Gavriliu, manager de proiect - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

                                   cons. Violeta Fodor - responsabil financiar - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

                                   prof. Elena Chicos - responsabil educativ - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

buton clickPREZENTAREA PROIECTULUI (ENG)

Ultima actualizare (Luni, 21 Ianuarie 2013)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență