Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 26042012

Hotarare privind/ pentru

modificarea art 1 (1) din HCL nr. 42/19.03.2012 pentru aprobarea ]nchirierii prin licitatie publica a unei camere - in suprafata construita de 12,15 mp situata la demisolul cladirii din str. A.I.CUZA nr. 23 Dorohoi, prin inlocuirea sintagmei destinatie "de birou" in destinatie "birou mediator"

pdf_button

2 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobare Plan Urbanistic de Detaliu si concesionarea suprafetei de 14,00 mp teren ocupat de trepte de acces la spatiul comercial proprietatea dl. Vasilache Dumitru, spatiu situat in str. Spiru Haret nr. 5, ap.1 parter pdf_button
3 26042012 Hotarare privind/ pentru inchirierea suprafetei de 12,00 mp teren situat in platoul I din Piata Centrala, in vederea extinderii si reamenajarii intrarii si fatadei spatiului comercial proprietatea S.C. TRANSMATEI MATEI S.R.L. Dorohoi pdf_button
4 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vanzarii, in principiu, a terenului proprietate privata a municipiului Dorohoi, PC 1261, in suprafata de 598 mp str. Aprodu Arbore nr. 4 pdf_button
5 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vanzarii terenului situat in str. Aleea Caisului fn, PC 3577/1 in suprafata de 641 mp in baza raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat pdf_button
6 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al municipiului Dorohoi, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare), bugetul creditelor interne pe anul 2011 pdf_button
7 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local in suma de 10.000 lei pentru desfasurarea Festivalului National de muzica folk NORD EST FOLK editia a II a desfasurat in perioada 5-6 mai 2012 pdf_button
8 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local in suma de 35.000 lei pentru organizarea manifestarilor culturale si sportive organizate cu ocazia Zilei internationale a copiilor in perioada 31 mai - 1 iunie 2012 pdf_button
9 26042012 Hotarare privind/ pentru scutirea de la plata impozitului pentru cladirea proprietatea domnului RUSCH CARL ALOIS GEROLD situata in DOROHOI, B-dul Victoriei nr. 104, utilizata pentru activitati social umanitare de catre Asociatia Sarepta Dorohoi pdf_button
10 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea chimbarii denumirii Scolii Cornestone - Filiala Asociatiei Hope for the Children International Dorohoi in Scoala gimnaziala Cornestone - Filiala Asociatiei Hope for the Children International Dorohoi de pe teritoriul municipiului Dorohoi
pdf_button
11 26042012 Hotarare privind/ pentru avizarea schimbarii denumirii Scolii de Arte si Meserii Ion Pilat Dorohoi in Liceul tehnologic special Ion Pilat Dorohoi de pe teritoriul municipiului Dorohoi pdf_button
12 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea noilor denumiri la unitatile de invatamant din Municipiul Dorohoi pdf_button
13 26042012 Hotarare privind/ pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare al DAS aprobat prin HCL nr. 25 23.02.2012 cu atributii specifice protectiei si promovarii drepturilor copilului pdf_button
14 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 8430 01.06.2009 incheiat cu GHIORTU DOREL - persoana fizica autorizata pentru spatiul in suprafata construita de 30,72 mp situat in municipiul Dorohoi - Cimitirul Eternitatea pdf_button
15 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un  numar de 4 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si privat al municipiului Dorohoi pdf_button
16 26042012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a terenului proprietate privata a municipiului Dorohoi, PC 2276 - 233 MP, PC 2279 - 193 MP, PC 2280 - 309 MP, PC 2283 - 215 MP in suprafata totala de 950 mp, str. Vamii fn, in baza rapoartelor de evaluare intocmite de expert evaluator autorizat pdf_button

Ultima actualizare (Sâmbătă, 05 Mai 2012)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni