Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 12072012

Hotarare privind/ pentru

solicitarea preluarii în domeniul public al municipiului Dorohoi şi administrarea directă a Consiliului Local Municipal a 10 (zece) apartamente aparţinând domeniului public al JUdeţului Botoşani - aflate în administrarea DGAPSPS Botoşani în vederea folosirii acestora cu destinaţie de locuinţe sociale

pdf_button

2 12072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 8/2007, hotărâre prin care s-a aprobat REGULAMENTUL de organizare ;i desfăşurare a licitaţiilor publice în vederea concesionării terenurilor proprietate privată şi a bunurilor proprietate publică a municipiului Dorohoi şi desemnarea comisiei de rezolvare a contestaţiilor pdf_button
3 12072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării prin licitaţiei publică a iazului Lădăriţa aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi PC 269/297 în suprafaţa de 3,85 ha. pdf_button
4 12072012 Hotarare privind/ pentru solicitarea preluării în domeniul public al municipiului Dorohoi a imobilului - constructii si teren aferent situat în str. 1 Decembrie - Dorohoi aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, în  vederea dării în administrarea Colegiului Naţional Grigore Ghica Dorohoi pentru desfăşurarea procesului de învăţământ pdf_button
5 12072012 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2012 pdf_button
6 12072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi PC  2276 - 233 mp PC - 193 MP, PC 2280 - 309 mp, PC 2283 - 215 mp, în suprafaţa totală de 950 mp, str. Vamii fn în baza rapoartelor de evaluare intocmite de expert pdf_button
7 12072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vanzarii terenului situat în Aleea Caisului fn PC 3577/1 în suprafaţă de 641 mp pdf_button
8 12072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea completarii comisiilor de licitaţie şi soluţionare a contestaţiilor în vederea desfăşurării licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor, terenurilor şi meselor în pieţele şi oborul municipiului Dorohoi pdf_button
9 12072012 Hotarare privind/ pentru numirea reprezenrtanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliulde administraţie al Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Luni, 09 Iulie 2012)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni