Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

 

Titlu:

 

Descarcă

17 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea infiintarii unei secţii exterioare a Spitalului Municipal Dorohoi care să functioneze în orasul Darabani în locatia fostului Spital Orasenesc Darabani cu un numar de 50 paturi, peste numarul de paturi existente actualmente in structura Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button
18 26072012 Hotarare privind/ pentru încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului VAMVU EMILIAN ca urmare a cererii de renunţare la funcţia de consilier local şi a optiunii pentru functia de consilier în Consiliul Judeţean Botoşani pdf_button
19 26072012 Hotarare privind/ pentru validarea mandatului domnului consilier MOLOCINIUC DAN, membru PNL, supleant pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Dorohoi la alegerile din 10 iunie 2012, din partea Uniunii Social Liberale pdf_button
20 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea preşedintelui comisiei de licitaţie pentru închirierea spaţiilor, a terenurilor şi a meselor aflate în pieţele şi oborul municipiului Dorohoi pdf_button
21 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei situate în str. D. Furtună nr. 7 ap. 17 et. 4 în suprafaţă construită de 34,33 mp în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992 ce urmează a fi vândută la cerere titularului contractului de închiriere Vieru Ioan pdf_button
22 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării imobilului situat în str. Ştefan cel Mare nr. 67, în suprafaţă de 47 mp şi teren aferent 143 mp aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, chiriaşului Mărăcine Marginea şi a preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare pdf_button
23 26072012 Hotarare privind/ pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învaţamânt pdf_button
24 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea scutirilor acordate în anul 2012 veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2012 pdf_button
25 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Raportului de evaluare intocmit privind vanzarea imobilului situat in municipiul Dorohoi nr. 35 vanzare aprobata prin HCL nr. 43 29.03.2012 pdf_button
26 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea închirierii suprafeţei de 12 mp teren situat în platoul I din Piaţa Centrală, în vederea reamenajării intrării şi faţadei spaţiului comercial proprietatea S.C. TRANS MATEI S.R.L. Dorohoi, cu un spaţiu din tâmplărie şi geamuri termopan pdf_button
27 26072012 Hotarare privind/ pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în AGA a ADI ECOPROCES BOTOŞANI pentru votarea modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor de colectare a deşeurilor la nivelul judeţului Botoşani pdf_button
28 26072012 Hotarare privind/ pentru modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Dorohoi pdf_button
29 26072012 Hotarare privind/ pentru darea în folosinţă gratuită DAS DOROHOI a Bazei de tratament şi recuperare înfiinţată în cadrul Proiectului Phare 2001 Investiţii în servicii sociale din str. CDGherea nr. 85 pe o perioada de 20 de ani pdf_button
30 26072012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către DAS 2012-2015, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale şi a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale pdf_button
31 26072012 Hotarare privind/ pentru desemnarea unui membru al Consiliului Local Dorohoi pentru a semna în numele şi pe seama asociatului unic al S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. documentele privind organizarea şi desfăşurarea activităţii S.C. Servicii Publice Locale S.R.L.  pdf_button
32  26072012 Hotarare privind/ pentru  prelungirea mandatului domnului Popoi Dragoş în calitate de administrator al S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi pdf_button
33  26072012 Hotarare privind/ pentru  modificarea actului constitutiv al S.C. Servicii Publice Locale S.R.L. Dorohoi pdf_button
34   26072012 Hotarare privind/ pentru   aprobarea efectuării lucrărilor de refacerea suprafeţei de 60 mp - acoperiş la blocul C1 - ANL, afectat de căderile masive de zăpadă din iarna anului 2012 - situat în str. CD Gherea nr. 4, municipiul Dorohoi, printr-o firmă cu activitate în domeniul construcţiilor  pdf_button
35  26072012  Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2012   
pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 12 Februarie 2014)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni