Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

 

Titlu:

Descarcă

55 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local pentru anul 2012 pdf_button
56 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea împrumutului contractat cu CEC BANK SA pentru anul 2012 pdf_button
57 27.09.2012
Hotarare privind/ pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care au facut obiectul schimbului de teren aprobat prin HCL nr. 129/22/06/2006 şi HCL nr. 193/17.09.2010 pentru extinderea cimitirului ortodox din localitatea componentă Dealu Mare pdf_button
58 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI pdf_button
59 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

pdf_button
60 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru

Planului de reparaţii străzi în municipiul Dorohoi 2012-2014

 

pdf_button
61 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea achiziționării cu titlu gratuit a două tunuri antitanc cal 76 mm de la UM 02515 Bucuresti în vederea amplasării acestora în apropierea monumentului istoric Bustul Nicolae Valter Maracineanu situat în pc 2345 la intersecția străzii AI Cuza cu str. Al. Sahia pdf_button
62 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobare proiect faza PT, DE, DTAC precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Lucrari de renovare a parcului Poștei din municipiul Dorohoi, str. Olinescu, jud. Botoșani pdf_button
63 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și în regim de închiriere din fondul locativ al municipiului Dorohoi ca urmare a investirii noului Consiliu Local al Municipiului Dorohoi desemnat prin HCL nr. 2 27.06.2012 pdf_button
64 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru trecerea din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a unor locuințe sociale în vederea vânzării acestora la cererea chiriașilor în condițiile legii pdf_button
65 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 8430 01.06 2009 încheiat cu Ghiorțu Dorel persoană fizică autorizată pentru spațiul în suprafață construită de 30,72 mp situat în municipiul Dorohoi-Cimitirul Eternitatea pdf_button
66 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Proiectului tehnic și a Devizelor estimative în vederea înlocuirii învelitorii la cele 4 case duplex 8 locuințe situate în Cartierul Drochia pdf_button
67 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în mandatul 2012 -2016 pdf_button
68 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Dorohoi în mandatul 2012-2016 pdf_button
69 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentatiei PSF pentru obiectivul Introducere gaze naturale şi instalaţii încălzire la Scoala nr. 4 pdf_button
70 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru numirea reprezentanților Consiliului Local în calitate de membri titulari și membri supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button
71 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1261 în supraf de 598 mp str. Aprodu Arbore nr. 4

pdf_button
72 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobrea valorilor de bază aferente celor patru zone în vederea concesionării terenurilor, a metodologiei de calcul a redevenței minime anuale de concesiune și revocarea HCL 38 25.03.2004 pdf_button
73 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 12 22.03.2011 încheiat cu dna Cojocariu Elena având ca obiect concesionarea suprafeței de 8,40 mp teren situat în Aleea Iasomiei nr. 3 bl. N11, parter

pdf_button
74 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru

aprobarea încetării Contractuluide concesiune nr. 47 15.05.2008 încheiat cu dl Federciuc Radu având ca obiect concesionarea suprafeței de 12,15 mp teren situat în Aleea Criva nr. 12 bl I3 parter

pdf_button
75 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de igienizare, reparaţii şi renovare la Cantina de ajutor social pdf_button
76 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de finisare a constructiilor la sediul din str. Stefan cel Mare 43 pdf_button
77 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de reparatii la Baza de tratament si recuperare pdf_button
78 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru modificarea unui post din statul de functii la compartimentul secretariat arhiva din aparatul de specialitate al Primarului
pdf_button

79 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru

înlocuirea doamnei Pădurariu Liliana din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnayiale A.I.Cuza și numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație al Clubului Copiilor Dorohoi

 

pdf_button
80 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru

completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială aprobat prin HCL nr. 25 23.02.2012

pdf_button
81 27.09.2012 Hotarare privind/ pentru

aprobare documentatie PT+DE+DL şi indicatori tehnico-economici cf deviz general actualizat la 20.09.2012 pentru obiectiv Reabilitare Sediu Primaria Dorohoi etapa a II a

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Octombrie 2012)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni