Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

130 29.11.2012

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2012  pdf_button
131 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 30.000 lei pentru organizarea festivităţilor specifice sfârşitului de an şi a unui foc de artificii în data de 31.12.2012  pdf_button
132 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea numărului de burse acordate în anul şcolar 2012-2013 elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Dorohoi  pdf_button
133 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării suprafetei de 4 mp teren situat în Aleea Dumbrava nr. 3 bl. F20 parter, PC 3568 în vederea extinderii cu balcon a apartamentului nr. 1  pdf_button
134 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării suprafetei de 33,60 mp teren situat în Lt. Olinescu fn, PC 2739 ocupata de garaj proprietatea dl. Dumitras Cristian  pdf_button
135 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării suprafetei de 18,00mp teren situat în Aleea Dumbrava fn, PC 3568 ocupat de spatiul de prestari servicii frizerie  pdf_button
136 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafetei de 18,91 mp teren situat in Aleea Marului fn, PC 3520, ocupat de garaj propr. Agavriloae Vasile  pdf_button
137 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 26,87 mp teren situat in Aleea Marului fn, PC 3520, ocupat de garaj propr. Soldan Victor  pdf_button
138 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru modificarea statelor de functii ca urmare a indeplinirii conditiilor de promovare în grad profesional a unui număr de 13 salariaţi angajati în regim contractual din subordinea Primarului  pdf_button
139 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi şi al Serviciului public comunitar local pentru evidenţa persoanelor pentru anul 2013  pdf_button
140 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea evaluării managerului Casei de Cultura a Municipiului Dorohoi perioada 01.01.2010 - 31.12.2012   pdf_button
141 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru  darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani a spaţiului în suprafaţă de 15,21 mp amplasat în Platou I Piaţa Centrală, Asociaţia Partida Romilor PRO EUROPA - Filiala Dorohoi  pdf_button
142 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea schimbului de locuinta destinate inchirierii intre titularii contractelor de inchiriere Nacu Cristina Irina domiciliata în municipiul Dorohoi str. CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL ap2 parter şi Pascal Mariana domiciliat în municipiul Dorohoi str.CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL ap5 et. 1  pdf_button
143 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru  aprobarea schimbului de locuinta destinate inchirierii intre titularii contractelor de inchiriere Fodor Ana Maria domiciliata în municipiul Dorohoi str. CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL ap19, et. 4 şi Bortă Ovidiu domiciliat în municipiul Dorohoi str. D, Pompeiu nr. 68 bl. C4 ANL ap36 parter  pdf_button
144 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 16509 04.11.2009 încheiat cu S.C. NORDIC ROMAR pentru spatiul in suprafata utila de 60,74 mp situat in municipiul Dorohoi  pdf_button
145 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru transmiterea cu titlu gratuit Bisericii Crestine Baptiste Dorohoi a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 825 mp str. G. Enescu 65A   pdf_button
146 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 500 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. Gării fn, PC 1650, în vederea construirii unei locuinţe  pdf_button
147 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea concesionăriii, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 441 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. Solidarităţii fn, PC 1429, în vederea construirii unei locuinţe  pdf_button
148 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru  scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a suprafeţei totale de 16.500 mp cu o valoare de inventar de 1.195.842,72 lei şi punerea la dispoziţia Comisiei Legii nr. 10/2001 pentru solutionarea favorabila a notificarii nr. 242/2002 în baza Legii nr. 10/2001 a dnei Petrovici Ileana  pdf_button
149 29.11.2012  Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării, în principiu, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1397 în suprafaţă totală de 614mp str. V. Lupu 10  pdf_button
150 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafete de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
151 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1360 - 920 MP PC 1369 - 1600 MP  în suprafaţă totală de 2520 mp str. CD Gherea fn în baza raportului de evaluare  pdf_button
152 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din subordinea Consiliului Local Dorohoi  pdf_button
153 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea documentaţiei executării lucrărilor de instalaţii electrice şi reparaţii parchet la Şcoala Gimnazială Dimitrie Romanescu din Dorohoi precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi  pdf_button
154 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru aprobarea executării lucrărilor de reparaţii curente la grupul sanitar al Şcoalii Gimnaziale Spiru Haret din Dorohoi precum şi indicatorii tehnico-economici aferenţi  pdf_button
155 29.11.2012 Hotarare privind/ pentru acodul pentru crearea unui parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi municipiul Dorohoi în scopul înfiinţării unui parc industrial pe teritoriul municipiului Dorohoi  pdf_button
156 29112012

Hotarare privind/ pentru

atribuirea în proprietate a unui număr de 8 locuri de veci în Cimitirul Eternitatea din Municipiul Dorohoi, persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 341/12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care  au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 precum şi faţă de persoanele care  şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 19 Decembrie 2012)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni