Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

157 20122012

Hotarare privind/ pentru

aprobare documentaţie Plan Urbanistic Zonal - Zona centrală municipiul Dorohoi  pdf_button
158 20122012

Hotarare privind/ pentru

cu privire la aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Bdul Victoriei nr. 39, bl. F16, ap.2, parter, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992, la cerere, titularului contractului de închiriere Vlad Mihaela Daniela  pdf_button
159 20122022

Hotarare privind/ pentru

aprobarea documentaţiei executării lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei exterioare, înlocuire învelitoare şi realizare termosistem la Gradinita nr. 4 Dorohoi precum şi indicatorii tehnico economici aferenţi  pdf_button
160 20122012

Hotarare privind/ pentru

cu privire la aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Municipiului Dorohoi începând cu data de 01 ianuarie 2013  pdf_button
161 20122012

Hotarare privind/ pentru

aprobarea executării lucrărilor de reparaţii curente la holul Scolii Gimnaziale Spiru Haret precum şi indicatorii tehnico-economici aferenti  pdf_button
162 20122012

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2012

pdf_button

163 20122012

Hotarare privind/ pentru

aprobarea scutirilor acordate în abul 2012 veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2012   pdf_button
164 20122012

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării prin licitaţie publică a lacului Polonic aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi, PC 689/690 în suprafaţa de 2,50 ha   pdf_button
165 20122012

Hotarare privind/ pentru

modificarea tarifelor pentru anumite activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi a anumitor activitati din cadrul serviciului de salubrizare  pdf_button
166 20122012

Hotarare privind/ pentr

angajarea din fondul de rezervă a sumei de 50.000 lei pentru lucrările de deszăpezire din luna decembrie 2012  pdf_button

Ultima actualizare (Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni