Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

1 26092013

Hotărâre privind/ pentru

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către EON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în suprafaţă de 91 mp pentru realizarea obiectivului Inlocuire PTM 20/0,4 KV nr. 67 Dorohoi cu PTAv, demontat de la complexul Palas Iasi

pdf_button

2 26092013

Hotărâre privind/ pentru 

aprobarea prelungirii contractului dfe închiriere nr. 17 13.09.2010 actualizat prin Actul adiţional nr. 3315 05.03.2012, domnului Surdu Cristian Petrişor, pentru ap. nr. 16 situat în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 72, bl. C2, et. 3, construit în regim ANL   pdf_button
3 26092013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Calea Plevnei nr. 17, bl. P3, ap. 10, et. 2, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992, la cerere, titularului contractului de închiriere - Vatamanu Elena pdf_button
4 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea documentaţiei în fazele PT, DE, precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Desfiinţare imobile Bdul Victoriei nr. 120, mun. Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
5 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul Reabilitare teren sport - Scoala Gimnazială Mihai Kogălniceanu Dorohoi pdf_button
6 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul Reabilitare teren sport - Scoala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi pdf_button
7 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 24 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. Aleea Narciselor fn, PC 3520, în vederea construirii unui garaj auto  pdf_button
26092013   Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 15,81 mp teren situat în str. Cercetaş Ştiubianu fn, PC 3223, ocupat de garaj, proprietatea domnului Damian Codin   pdf_button
9 26092013 Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 21,70 mp teren situat în str. Lt. Olinescu fn, PC 2739, ocupat de garaj, proprietatea doamnei Ucraineţ Aurica  pdf_button
10 26092013 Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 300 mp teren situat în str. Dumbrava Roşie nr. 130, PC 499, aferent locuinţei proprietatea fam. Ştefan Andrei şi Ştefan Aglaia pdf_button
11 26092013 Hotărâre privind/ pentru rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2013 cu veniturile si cheltuielile Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button
12 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea documentaţiei în faza SF precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare instalaţii electrice, de încălzire, tencuieli interioare şi exterioare, reabilitare holuri, pardoseli şi plafoane, paratrăsnet, instalaţie incendiu, dotare laboratoare la Colegiul Grigore Ghica mun. Dorohoi, jud. Botoşani  pdf_button
13 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea statului de funcţii a Spitalului Municipal Dorohoi octombrie 2013 pdf_button
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni