Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

231 31102013

privind/ pentru 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza SF precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE SPATII SCOLARE CORP A ŞI B instalaţii electrice, sanitare, finisaje şi tâmplărie interioară, pardoseli, tencuieli exterioare şi reabilitare instalaţii incendiu şi paratrăsnet la LICEUL REGINA MARIA, MUNICIPIUL DOROHOI 

 pdf_button
232 31102013  privind/ pentru 

aprobarea documentaţiei în faza DALI precum şi aprobarea indicatorilor tehnioco-economici conform devizului general actualizat în data de 22.10.2013 pentru obiectivul de investitii Podete sub strazile C.D.Gherea şi Salciilor, municipiul Dorohoi - Podet str. C.D. Gherea 

 pdf_button
233  31102013  privind/ pentru 

aprobarea documentaţiei în faza DALI precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat în data de 22.10.2013 pentru obiectivul de investitii Podete sub strazile C.D.Gherea şi Salciilor, municipiul Dorohoi - Podet str. Salciilor

 pdf_button
234  31102013  privind/ pentru 

aprobarea documentaţiei în faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Colonel Vasiliu, mun Dorohoi

 pdf_button
235 31102013  privind/ pentru 

aprobarea cofinantarii de investitii noi, pentru care se solicita finantarea, începând cu anul 2014 în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilotr şi oraşelor

 pdf_button
236 31102013

 privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 20,50mp teren situat in B-dul Victoriei fn, PC 3187 ocupat de garaj, proprietatea dlui Calistru Cornelus

 pdf_button

237 31102013 

privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 17,35 mp teren situat in str. Lt. Olinescu fn, PC 2739 ocupat de garaj, proprietatea dnei Axinte Laura  pdf_button
238 31102013  privind/ pentru   aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 8430 01.06.2009 încheiat cu Ghiorţu Dorel - persoană fizică autorizată, pentrun una magazie construită din lemn în suprafaţă de 30,72 mp situată în incinta Cimitirului Eternitatea Dorohoi    pdf_button
239 31102013  privind/ pentru 

 aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 3 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi

 pdf_button
240 31102013  privind/ pentru  modificarea statului de funcţii ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad a d-rei Pădurariu Elena, bibliotecar la Biblioteca Municipală Dorohoi  pdf_button
241 31102013  privind/ pentru   cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale F.E.G. EDUCATION - Filiala Dorohoi  pdf_button
242 31102013  privind/ pentru  stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi aflate în administrarea Consiliului Local, în cursul anilor 2014-2019 pdf_button 
243 31102013  privind/ pentru   aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a salariilor personalului din Şcoala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi pe anul 2013-2014  pdf_button
244 31102013  privind/ pentru  introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
245 31102013  privind/ pentru  cu privire la aprobarea începând cu 01.11.2013 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi  pdf_button
246 31102013 privind/ pentru  acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI AQUA BOTOŞANI pentru aprobarea cotizaţiei anuale  pdf_button
247  31102013  privind/ pentru  rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2013  pdf_button
248 31102013 privind/ pentru  aprobarea indicatorilor economici pentru Reparaţii parapeţi cu placaj decorativ, intersecţia străzilor A.I.Cuza şi Spiru Haret  pdf_button
249  31102013  privind/ pentru cu privire la respingerea proiectului de hotarare privind organizarea evenimentului NUNTA DE AUR pentru cuplurile din Municipiul Dorohoi, care în anul 2012 şi 2013, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă  pdf_button
250 31102013  privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Extinderea reţelei de iluminat public pe strada 1 Mai  pdf_button
251 31102013  privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Instalatii gaze naturale la Gradiniţa cu program prelungit nr. 6 Dorohoi  pdf_button
252 31102013  privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Instalatii gaze naturale la Gradiniţa cu program prelungit nr. 10 Dorohoi  pdf_button
253 31102013   privind/ pentru  modificarea HCL nr. 50 28.02.2013 prin care s-a aprobat achiziţionarea imobilului situat în municipiul Dorohoi, str. Locomotivei nr. 4, de la S.C. COMPRO S.R.L. - administrator Vieru Marian, pentru a fi folosit cu destinaţie de locuinţe sociale şi locuinţe de necesitate  pdf_button
254 31102013  privind/ pentru acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către E ON Moldova Distribuţie S.A. asupra unui teren în suprafaţă de 3mp pentru realizarea obiectivului Extindere LEA 0,4 KV pe str. Alexandru cel Bun   pdf_button
255 31102013   privind/ pentru  aprobarea indicatorilor economici pentru repararea împrejmuirii la clădirea Casei Municipale de Cultură Dorohoi  pdf_button
256  31102013  privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reparaţii curente la Gradiniţa nr.3 Dorohoi  pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 13 Noiembrie 2013)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență