Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

263 28112013

Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 25,50 mp teren situat în str. Aleea Marului fn PC 3520 ocupat de garaj proprietatea dlui Poraicu Gheorghe  pdf_button
264  28112013

 Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 24 mp teren situat în str. Lt Olinescu fn PC 2739 ocupat de garaj proprietatea dnei Alexandrescu Silvia   pdf_button
265 28112013  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 29,60 mp teren situat în str. Lt. Olinescu nr. 4 Pc 2756 pentru construirea unui balcon amenajare trepte şi alee acces la apartamentul nr. 4 din blocul E3 proprietatea dlui Anton Marius Dumitru în vederea schimbarii destinatiei apartament  pdf_button
266 28112013  Hotărâre privind/ pentru   concesionarea suprafetei de 300 mp teren situat în str. Dumbrava Rosie nr. 102 PC 499 aferent locuintei proprietatea dl. Roman Constantin  pdf_button
267 28112013   Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 20 mp teren situat în str. Bdul Victoriei fn PC 3184 ocupat de garaj proprietatea dlui Gheorghiescu Radu  pdf_button
268 28112013  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 21 mp teren situat în str. Bdul Victoriei fn PC 3187 ocupat de garaj proprietatea dlui Domsa Niculae pdf_button 
269 28112013   Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 34 mp teren situat în str. Bdul Victoriei PC 3187 ocupat de garaj proprietatea dlui Rotariu Constantin  pdf_button
270 28112013

Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 10 mp teren situat în Aleea Primăverii nr. 3 bl. D4, parter, ap. 23 Pc 3520 ocupat de balcon aferent apartamentului proprietatea dlui Luchian Gheorghe Florin

pdf_button

271  28112013

 Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 300 mp teren situat în str. Dumbrava Rosie nr. 130 PC 499 aferent locuintei proprietatea fam. Stefan Andrei şi Stefan Aglaia  pdf_button
272 28112013  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 27 mp teren situat în str. Cercetas Stiubianu fn PC 3255 ocupat de garaj proprietatea dlui Tinta Dumitru   pdf_button
273 28112013  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 16 mp teren situat în str. Postei nr. 3 PC 2777 ocupat de garaj proprietatea dlui Ailoaie Liviu   pdf_button
274 28112013  Hotărâre privind/ pentru   concesionarea suprafetei de 24,85 mp teren situat în str. A.I. Cuza fn PC 2314 ocupat de garaj proprietatea fam Subotnicu Neculai şi Alina   pdf_button
275 28112013   Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 20 mp teren situat în str. Dumbrava Rosie fn PC 3728 ocupat de garaj proprietatea dlui Ginga Costel   pdf_button
276  28112013  Hotărâre privind/ pentru   concesionarea suprafetei de 20 mp teren situat în Aleea Orizont fn PC 3568 ocupat de garaj proprietatea dlui Moruz Octav   pdf_button
277 28112013   Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 20,40 mp teren situat în str. Bdul Victoriei fn PC 3187 ocupat de garaj proprietatea dnei Mariniuc Elena  pdf_button
278 28112013   Hotărâre privind/ pentru aprobarea proiectului in fazele PT+DE+DL şi DTAC pentru obiectivul de investitii Calibrare şi asanare Pârâu Dorohoi  pdf_button
279 28112013   Hotărâre privind/ pentru aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiul Dorohoi  pdf_button
280 28112013   Hotărâre privind/ pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI ECOPROCES Botoşani pentru aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2014  pdf_button
281  28112013 Hotărâre privind/ pentru  transmiterea în folosinţă gratuită către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. a terenului în suprafaţă de 12 mp apartinând domeniului public al municipiului Dorohoi, pe durata realizării obiectivului Alimentare cu energie electrică Magazin PENNY Market + carmangerie, mun. Dorohoi, Bdul Victoriei nr. 120 şi garantarea dreptului de acces gratuit la locul de amplasare al reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru efectuarea intervenţiilor de retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii, cu oblgaţia aducerii terenului la starea iniţială  pdf_button
282  28112013 Hotărâre privind/ pentru   aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru Reparatii curente hol etaj II Scoala nr. 8 Mihail Kogalniceanu mun Dorohoi  pdf_button
283  28112013  Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru Reparatii curente hol etaj I Scoala nr. 8 Mihail Kogalniceanu mun Dorohoi  pdf_button
284  28112013  Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru Reparatii curente casa scarii Scoala nr. 8 Mihail Kogalniceanu mun Dorohoi  pdf_button
285  28112013 Hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru Reparatii curente Scoala Gimnaziala Spiru Haret mun Dorohoi  pdf_button
286  28112013 Hotărâre privind/ pentru  modificarea art. 1 din HCL nr. 260 din 2013 şi aprobarea plăţii sumei de 12910 lei din gugetul local reprezentând garanţie solicitată de E-ON Energie România S.A. pentru a putea fi reluată furnizarea gazelor naturale pentru un număr de 33 familii din cartierul Drochia  pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 10 Decembrie 2013)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență