Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect de hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014

pdf_button

002  19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială nr.1 Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
003 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Colegiul National ,,Grigore Ghica" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
004 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Liceul ,,Regina Maria" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
005 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Dimitrie Romanescu" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
006 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
007 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Ioan Iacob" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
008 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Gradiniţa cu program prelungit ,,Stefan cel Mare şi Sfânt" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
009 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
010   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

darea în administrarea Judeţului Botoşani a terenurilor pentru construirea obiectivului Puncte (platforme) de colectare a deşeurilor aferente proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani    pdf_button
011   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 17,02 mp teren cota indiviză situat în str. Dumitru Furtună nr. 1, bl. 27, parter, pc 2259, ocupat de spaţiu comercial, proprietatea S.C. GAMATEX S.R.L. Dorohoi   pdf_button
012   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea PUD în vederea construirii unei anexe gospodăreşti pentru exploataţiile agricole şi funcţiuni de locuire în extravilanul municipiului Dorohoi - teritoriul administrativ, de către dna Apopei Elena pe teren proprietatea sa situat în Sola 2, pc 28/9 şi 28.18   pdf_button
013   19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Al.Duzilor nr. 1, bl. R10, et.4, ap.18, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992, ce urmează a fi vândută la cerere, titularilor contractului de închiriere Mihaileanu Alina Mihaela şi Mihăileanu Iulian Cristian  pdf_button
014   19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 686 02.11.1984 doamnei Gradinariu Maria, pentru apartamentul situat în municipiul Dorohoi, str. Al Amurgului nr. 1, ap.5, parter, aflat în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
015   19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 30.000 lei pentru organizarea festivităţilor specifice sfârşitului de an sau a unui foc de artificii în data de 31.12.2013  pdf_button
016   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea introducerii unor bunuri în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
017   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea Protocolului de predare-primire a activelor fixe achiziţionate în cafrul proiectului Reabilitarea şi modernizarea clădirii destinate furnizării serviciilor sociale Cod SMIS 12495  pdf_button
018   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

 aprobarea subscrierii de acţiuni pentru majorarea capitalului social la SC PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI S.A.  pdf_button
019   19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

aprobarea Planului de reparaţii şi întreţinere străzi nemodernizate în municipiul Dorohoi pe anul 2014   pdf_button
020   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

 aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de reparaţii alei, trotuare, parcări din Municipiul Dorohoi pe anul 2014  pdf_button
021   19122013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Dorohoi  pdf_button
022   19122013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei d-lui Ştefan Costică situat în str. CD Gherea nr.102, PC 1374, în suprafaţă de 40 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
023   19122013 Proiect de hotărâre privind/ pentru   aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei fam. Berechea Constantin şi Berechea Oana Cristina situat în str. Plopilor nr. 3, PC 1249, în suprafaţă de 434 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
024   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

 aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei d-lui Clim Alin Sorin situat în str. Mihail Kogălniceanu fn, PC 1633/1628, în suprafaţă de 120 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
025   19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcţiei de Asitenţă Socială Dorohoi pentru anul 2014  pdf_button
026   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

schimbarea destinaţiei locuinţei situate în municipiul Dorohoi, Cartier Dumbrava Rosie nr. 160, lot 55 din locuinţă socială în locuinţă de necesitate, precum şi repartizarea acesteia în regim de urgenţă familiei Nita Petru, aflată în lista de priorităţi aprobată prin HCL 170 25.07.2013 care locuiesc provizoriu într-un apartament al CJ Botoşani  pdf_button
027   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

 rectificarea bugetului local pentru anul 2013  pdf_button
028  19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea indicatorilor economici pentru Reparaţii clădire Liceul Regina Maria Dorohoi  pdf_button
029 19122013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea planului de reparaţii străzi (plombări, asfaltari) din municipiul Dorohoi pe anul 2014 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 22 Ianuarie 2014)

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni