Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

hotărâre

Titlu:

Descarcă

289 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014

pdf_button

290  19122013

Hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială nr.1 Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
291 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Colegiul National ,,Grigore Ghica" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
292 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Liceul ,,Regina Maria" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
293 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Dimitrie Romanescu" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
294 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
295 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Ioan Iacob" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
296 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Gradiniţa cu program prelungit ,,Stefan cel Mare şi Sfânt" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
297 19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza" Dorohoi pentru anul şcolar 2013-2014  pdf_button
298   19122013

Hotărâre privind/ pentru

darea în administrarea Judeţului Botoşani a terenurilor pentru construirea obiectivului Puncte (platforme) de colectare a deşeurilor aferente proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani    pdf_button
299   19122013

Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 17,02 mp teren cota indiviză situat în str. Dumitru Furtună nr. 1, bl. 27, parter, pc 2259, ocupat de spaţiu comercial, proprietatea S.C. GAMATEX S.R.L. Dorohoi   pdf_button
300   19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea PUD în vederea construirii unei anexe gospodăreşti pentru exploataţiile agricole şi funcţiuni de locuire în extravilanul municipiului Dorohoi - teritoriul administrativ, de către dna Apopei Elena pe teren proprietatea sa situat în Sola 2, pc 28/9 şi 28.18   pdf_button
301   19122013

Hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Al.Duzilor nr. 1, bl. R10, et.4, ap.18, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992, ce urmează a fi vândută la cerere, titularilor contractului de închiriere Mihaileanu Alina Mihaela şi Mihăileanu Iulian Cristian pdf_button 
302   19122013

Hotărâre privind/ pentru 

aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 686 02.11.1984 doamnei Gradinariu Maria, pentru apartamentul situat în municipiul Dorohoi, str. Al Amurgului nr. 1, ap.5, parter, aflat în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
303   19122013

Hotărâre privind/ pentru 

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 30.000 lei pentru organizarea festivităţilor specifice sfârşitului de an sau a unui foc de artificii în data de 31.12.2013  pdf_button
304   19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea introducerii unor bunuri în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
305   19122013

 Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea Protocolului de predare-primire a activelor fixe achiziţionate în cafrul proiectului Reabilitarea şi modernizarea clădirii destinate furnizării serviciilor sociale Cod SMIS 12495  pdf_button
306   19122013

Hotărâre privind/ pentru

 aprobarea subscrierii de acţiuni pentru majorarea capitalului social la SC PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI S.A.  pdf_button
307   19122013

Hotărâre privind/ pentru 

aprobarea Planului de reparaţii şi întreţinere străzi nemodernizate în municipiul Dorohoi pe anul 2014   pdf_button
308   19122013

Hotărâre privind/ pentru

 aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de reparaţii alei, trotuare, parcări din Municipiul Dorohoi pe anul 2014  pdf_button
309  19122013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea planului de reparaţii străzi (plombări, asfaltari) din municipiul Dorohoi pe anul 2014  pdf_button
310   19122013 Hotărâre privind/ pentru  aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Dorohoi  pdf_button
311   19122013 Hotărâre privind/ pentru  aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei d-lui Ştefan Costică situat în str. CD Gherea nr.102, PC 1374, în suprafaţă de 40 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
312   19122013 Hotărâre privind/ pentru   aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei fam. Berechea Constantin şi Berechea Oana Cristina situat în str. Plopilor nr. 3, PC 1249, în suprafaţă de 434 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
313   19122013

 Hotărâre privind/ pentru

 aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei d-lui Clim Alin Sorin situat în str. Mihail Kogălniceanu fn, PC 1633/1628, în suprafaţă de 120 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
314   19122013

Hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcţiei de Asitenţă Socială Dorohoi pentru anul 2014  pdf_button
315   19122013

 Hotărâre privind/ pentru

schimbarea destinaţiei locuinţei situate în municipiul Dorohoi, Cartier Dumbrava Rosie nr. 160, lot 55 din locuinţă socială în locuinţă de necesitate, precum şi repartizarea acesteia în regim de urgenţă familiei Nita Petru, aflată în lista de priorităţi aprobată prin HCL 170 25.07.2013 care locuiesc provizoriu într-un apartament al CJ Botoşani  pdf_button
316   19122013

Hotărâre privind/ pentru

 rectificarea bugetului local pentru anul 2013  pdf_button
317  19122013

Hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea indicatorilor economici pentru Reparaţii clădire Liceul Regina Maria Dorohoi  pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 22 Ianuarie 2014)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență