Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 28052014

Hotărâre privind/ pentru

privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Dorohoi începând cu lluna iunie 2014

pdf_button

2 20052014

Hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 28.342,04 mp teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Dorohoi, situat în str. Dumbrava Roşie nr. 2 PC 3726 ocupat de clădirile proprietatea S.C. TRANSPORT MIXT S.A pdf_button
28052014 

 Hotărâre privind/ pentru

prelungirea duratei de concesionare a Contractului de concesiune nr. 9/07.02.2013 pentru o perioadă de 25 ani începând cu data de 01.01.2014 pdf_button 
28052014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea Actului adiţional nr. 2408 din 27.06.2013 la Contractul de închiriere nr. 4132 din 03.10.2008 încheiat între Liceul Regina Maria Dorohoi şi FEG Education Filiala Dorohoi  pdf_button
28052014  Hotărâre privind/ pentru  prelungirea termenului de începere a lucrărilor conform art. 15.6 din Contractul de concesiune nr. 18 10.09.2012 până la data de 01.05.2015  pdf_button
28052014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 18 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
28052014  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea surafeţei de 23,60 mp teren situat în str. Lt. Olinescu fn, PC 2739, ocupat de garaj, proprietatea dlui Mihalache Dumitru  pdf_button
28052014  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 31,28mp teren situat în str. Poştei nr. 3, PC 2777, ocupat de terasa de deservire aferentă spaţiului comercial proprietatea S.C. SERV BEL COM SRL  pdf_button
28052014  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 24,07 mp teren situat în Aleea Victoria fn pc 3267 Dorohoi, ocupat de garaj proprietatea dlui Simota Vasile Ionel  pdf_button
10  28052014  Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 13,00 mp teren situat în Bdul Victoriei fn pc 3188 ocupat de magazie proprietatea dlui Luca Victor  pdf_button
11  28052014  Hotărâre privind/ pentru  modificarea Contractului de concesiune nr. 1 05.05.2012 încheiat între Consiliul Local Dorohoi în calitate de concedent şi Asociaţia Fermierul Dorohoi, în calitate de concesionar, având ca obiect exploatarea prin păşunat de la 308 ha la 256,47 ha, teren aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
12  28052014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local al municipiului Dorohoi, bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală), bugetul creditelor interne pe anul 2013  pdf_button
13  28052014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2014 a veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II   pdf_button
14  28052014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea efectuării  de cheltuieli din bugetul local în suma de 30.000 ron pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de Muzică Populară MUGURELUL ediţia X  iunie 2014   pdf_button
15  28052014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea Strategiei de tarifare şi modificarea Contractului de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani  pdf_button
16  28052014  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea repartizării apartamentului format din două camere numărul 12 situat în str. 1 Decembrie nr. 24, bl. S5, et. 2, ANL, familiei BAETU LAURA, conform Listei de priorităţi aprobate prin HCL nr. 188 22.09.2011 şi 227 10.10.2013  pdf_button
17  28052014  Hotărâre privind/ pentru   aprobarea proiectului în fazele PT, DE, DL precum şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Podeţ peste pârâul Dorohoi pe str. Nicolae Titulescu  pdf_button
18  28052014  Hotărâre privind/ pentru  transmiterea în folosinţă gratuită către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA a terenului în suprafaţă de 8 mpm aaparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi, pe durata realizării obiectivului Alimentare cu energie electrică complex comercial tip supermarket S.C. LIDL DISCOUNT str. CD GHEREA nr. 25 Dorohoi şi garantarea dreptului de acces gratuit la locul de amplasare al reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru efectuarea lucrărilor şi dreptul de acces gratuit la capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii cu obligaţia aducerii terenului la starea iniţială   pdf_button
 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni