PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI   ca in fiecare an declanșează în această

perioadă un amplu program de salubrizare a municipiului sub egida „Luna curățeniei”.

  De aceea facem apel la toţi cetăţenii municipiului Dorohoi, la asociaţiile de

proprietari/locatari şi la toate societăţile economice / instituţiile publice sa participe

la activităţile de bună gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului nostru.

 

Luna Curățeniei presupune printre altele:

·          întreținerea corespunzătoare a  imobilelor, pe care le au in

administrare sau in proprietate;

·          asigurarea curăţeniei trotuarelor, aleilor pe porţiunea din

dreptul blocului, a locurilor de joacă pentru copii şi a locurilor de

parcare pe care le folosesc;

·          întreţinerea zonelor verzi aferente blocurilor, asigurarea Aplicare 

salubrizarii si imprejmuirii terenurilor pe care le detineti sub

orice forma legala atat in intravilanul  cat si in extravilanul localitatii ;

·          evacuarea şi depozitarea deşeurilor menajere rezultate în

urma acţiunii de curăţenie, numai in spatiile special amenajate ;

·          colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile.

 

            Sperăm că veți trata aceste aspecte cu maximă seriozitate pentru a asigura 

și cu ajutorul dumneavoastră un aspect cât mai curat și civilizat  municipiului Dorohoi.