Începând cu data de 14.10.2010, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din Str. Stefan cel Mare, Nr.43 se primesc cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Formularele se pot descărca de aici şi de pe site-ul direcţiei www.dasdorohoi.ro.

 

Descărcaţi de aici cererea şi declaraţia pe propria răspundere

 

Cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

Ø     Copie după buletinele de identitate, inclusiv mutaţia( pentru membrii familiei care au buletin);

Ø     Copie după certificatele de nastere(pentru membrii familiei care nu au implinit  vârsta de 14 ani);

Ø     Adeverinţă de salariu, cu venitul net aferent lunii anterioare depunerii cererii, cupon de pensie pentru pensionari, adeverinţă de la financiar pentru persoanele fizice autorizate,alte acte privind veniturile realizate;

Ø     Adeverinţă stare materială,cu specificaţia tipului de teren deţinut(intravilan sau extravilan);

Ø     Adeverinţă de la impozite şi taxe locale privind bunurile mobile şi imobile deţinute(în cazul deţinerii de bunuri mobile, adeverinţa trebuie să precizeze capacitatea cilindrică);

Ø     Certificat de atestare fiscală(pentru cei care declară că nu au venituri);

Ø     Adeverinţă de la A.L.O.F.M care să ateste că sunt în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă( pentru cei care declară că nu au venituri);

Ø      Copie după contractul de proprietate sau de închiriere a locuinţei(pentru cei care se încălzesc cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri);

Ø     Copie după ultima factură sau contractul de furnizare a gazelor naturale(pentru cei care se încălzesc cu gaze naturale);

Plafonul de venituri şi cuantumurile ajutoarelor de încălzire cu gaze naturale şi lemne rămân neschimbate, respectiv la nivelurile prevăzute de HG 1286/08.10.2008, şi anume:

Cuantumuri  gaze naturale                                     Cuantumuri lemne

Noiembrie 2010-Martie 2011

de la

până la

Cuantum

0

155

262

155,1

210

162

210,1

260

137

260,1

310

112

310,1

355

87

355,1

425

62

425,1

480

44

480,1

540

31

540,1

615

19

Noiembrie 2010-Martie 2011

de la

până la

Cuantum

0

155

54

155,1

210

48

210,1

260

44

260,1

310

39

310,1

355

34

355,1

425

30

425,1

480

26

480,1

540

20

540,1

615

16


Noutăţile din acest an se referă la lista bunurilor ce duc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cuprinse în OUG 86/2010,  care modifică şi completează OUG 5/2003privind acordarea ajutoarelor de încălzire.

Pe aceasta lista se regăsesc:

- bunurile imobile (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate) cu excepţia locuinţei de domiciliu;

- terenuri de peste 1000 de mp în zona urbană şi 2000 m în zona rurală;

- bunuri mobile, respectiv deţinerea unui mijloc de transport, autoturism care depăşeşte 1600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze conduc la excluderea de la acordarea ajutorului. Alte astfel de bunuri mobile sunt utilajele agricole, de prelucrare agricolă, de prelucrare a lemnului,

- depozitele bancare cu valoare peste 3000 de lei .

- pasări/animale.

O altă noutate a acestui sezon, o reprezintă obligativitatea efectuării de anchete sociale prin care se verifică veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, în procent de 15% din numărul beneficiarilor .

Vă reamintim că, prezentarea de acte şi declaraţii, false sau incomplete, cu bună ştiinţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Formularele de cereri şi declaraţii pe propria răspundere se găsesc la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din strada Ştefan cel Mare, Nr.43.

 

 

 

 

Director,

ec.Radu Dan Surdu

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Noiembrie 2010)