Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările

de locuinţe construite în regim ANL, numită prin HCL nr.7 în data de 04.07.2016, 

aduce la cunoştinţa tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, care își desfășoară activitatea

pe raza unității administrativ teritoriale Dorohoi că în analiza, evaluarea solicitărilor de 

locuințe construite în regim ANL și stabilirea listei de priorități pe anul 2020, vor intra 

toate cererile depuse până la data de 21 februarie 2020.

    Persoanele interesate sunt invitate să depună o cerere scrisă conform modelului 

afișat pe site-ul www.primariadorohoi.ro, secțiunea ANL2019, însoțită de următoarele 

documente: copie după actul de identitate, adeverință de salariat și declarație de 

consimțământ(acord) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

    Documentele se depun la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei 

Municipiului Dorohoi. Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul instituției, 

Compartiment Relații cu publicul, registrul electoral sau Compatiment Locativ, 

Imobiliare.

     Cererile depuse după această dată vor fi analizate și soluționate la următoarea 

listă de priorități.

Ultima actualizare (Luni, 03 Februarie 2020)