Primăria Municipiului Dorohoi aduce la cunoştinţa tinerilor specialiști 

care își desfășoară activitatea pe raza unității administrativ teritoriale 

Dorohoi că în analiza, evaluarea solicitărilor de locuințe de serviciu 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și stabilirea listei de 

priorități pe anul 2020 vor intra toate cererile depuse până la data de 

21 februarie 2020.

        Persoanele interesate sunt invitate să depună până la data de 

21 februarie 2020 (inclusiv) o cerere scrisă însoțită de următoarele 

documente: copie după actul de identitate, adeverință de salariat și 

declarație de consimțământ(acord)privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. Documentele se depun la Compartimentul 

Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi. 

          Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul instituției, 

Compartiment Relații cu publicul, registrul electoral sau 

Compatiment Locativ, Imobiliare.