UAT Dorohoi, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința solicitanților de 

locuințe sociale că a fost stabilit calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 

sociale şi în regim de închiriere , din fondul locativ al municipiului Dorohoi , în vederea 

întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2020, după cum urmează:

         1           05.02-28.02.2020 – stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor şi supunerea 

acestora spre aprobare în Consiliul Local.

         2           02.03-23.03.2020-  întocmirea corespondenţei către solicitanţii de locuinţe.

         3           24.03- 30.04.2020- completatea dosarelor cu documentele solicitate de 

comisia locativă.

         4           04.05.-29.05.2020-evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de priorităţi şi 

supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local.

         

  Vor fi analizate și evaluate dosarele completate pe baza cererilor depuse până la data

de 02.03.2020 , urmând ca solicitările depuse după această dată să fie evaluate în anul 

următor .

  În acest sens invităm solicitanții de locuințe sociale, care nu au depus cereri, să facă 

acest lucru până la data sus menționată la registratura Primăriei Dorohoi.  

Ultima actualizare (Joi, 06 Februarie 2020)