În cadrul ședintei săptămânale de analiză a stadiului de implementare a proiectului

„Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi”, 

la care au participat: domnul primar ing. Dorin Alexandrescu, responsabili din cadrul 

Primăriei municipiului Dorohoi și reprezentanții S.C. LUDWIG PFEIFFER S.R.L., 

s-au discutat aspecte legate de stadiul și calitatea lucrărilor de refacere a zonelor afectate.

     Proiectul este executat de SC LUDWIG PFEIFFER SRL TIMISOARA, managementul

 fiind asigurat de SC NOVA APASERV SA BOTOSANI, prin firma de consultanta 

SC ROMAIR SA BUCURESTI.

     În cadrul ședinței, autoritatea locală a semnalat tuturor responsabililor 

contractului mai sus mentionat, gestionarea deficitară a lucrărilor de montaj a conductelor

de apă și canalizare, precum și întârzierile foarte mari în finalizarea lucrărilor de refacere 

a străzilor, aspecte ce produc un disconfort major pentru cetățeni.

        Prin urmare, executantul lucrării a fost notificat ca până la data de 30.06.2020, 

să finalizeze lucrările prin turnarea covoarelor asfaltice pe toate șantierele deschise 

la aceasta dată. De asemenea, Autoritatea locala a notificat societatea SC LUDWIG 

PFEIFFER SRL, pentru refacerea zonelor pavate de pe B-ul Victoriei, care necesită lucrări 

de reparații a căii de rulare. Ca urmare, executantul lucrării a demarat în acestă săptămână, 

scoaterea și repoziționarea pavajului de pe bulevard.    

    În cazul nerespectării termenelor de finalizare a lucrărilor de refacere, Primăria Dorohoi

 va continua aplicarea de sancțiuni contravenționale, până la data conformării cu prevederile

 angajamentelor asumate de constructorul lucrării.

    Autoritatea locala a atenționat responsabilii contractului, că recepționarea lucrărilor 

de refacere nu va fi asumată de primărie, decât la data finalizării în totalitate a străzilor, 

cu respectarea cerințelor de calitate specificate în cadrul proiectului tehnic.

Ultima actualizare (Joi, 21 Mai 2020)