Nr.

 

Data

Hotărâre

 

Titlu:

 

Descarcă

199 12.10.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea unor schimburi de locuinţă prin modificarea punctelor 36 şi 39 din Lista de repartizare cu familiile afectate de inundaţiile din vara anului 2010, Anexa nr. 1 la HCL 178 28.08.2011
200 12.10.2011 Hotarare privind/ pentru rezolvarea unor probleme locative în regim de necesitate pentru unele familii care locuiesc în imobile proprietatea municipiului Dorohoi aflare în administrarea Consiliului Local Dorohoi
201 12.10.2011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea cofinantarii în sumă de 96.000 lei pentru reparaţii capitale la pavilioanele chirurgie, interne şi materno-infantil din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi

202 12.10.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea decontării din bugetul local prin Colegiul Naţional Grigore Ghica a sumei de 65.000 lei reprezentând reparaţii la spaţiul din Str. 1 Decembrie nr. 30
203 12.10.2011 Hotarare privind/ pentru aprobare PUD în vederea reamplasării bustului "Walter Mărăcineanu" în pc 2345 intersectie str. Alexandru Ioan Cuza cu str. Alexandru Sahia municipiul Dorohoi