Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 06102014

 privind/ pentru

aprobarea privind aprobarea executarii lucrarilor la obiectivul "Modernizare cale de acces, alei, borduri, parcare - Spitalul municipal Dorohoi", precum si indicatorii tehnico-economici aferenti

 pdf_button

2 06102014

privind/ pentru

aprobarea proiectului in faza SF si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Locuinte pentru tineret destinate inchirierii - str. 1 Decembrie fn, etapa III.1 - 48 apartamente

pdf_button

3 06102014

privind/ pentru

aprobarea destinatiei locuintei situate in mun. Dorohoi, str. Drochia nr.2, ap.3,din locuinta sociala in locuinta de necesitate, precum si repartizarea acesteia in regim de urgenta la doua familii Roman Maria si Roman Simona

pdf_button