Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

1 05.06.2014

privind/ pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2014

pdf_button

2 05.06.2014

privind/ pentru

aprobarea trecerii în inventarul domeniului privat, a unor bunuri, în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi şi predarea către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în vederea administrării, exploatării şi întreţinerii pe durata concesiunii serviciilor de apă, epurare şi canalizare, prin Act Adiţional la Contractul de delegare de gestiune înregistrat sub nr. 12399/11.08.2010  pdf_button 
05.06.2014 

privind/ pentru 

 numirea a 3 (trei) reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Dorohoi respectiv, un reprezentant în comisia de soluţionare a contestaţiilor şi un reprezentant membru supleant în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de manager la Spitalul Municipal Dorohoi, în data de 10 iulie 2014    pdf_button
4 05.06.2014

privind/ pentru

aprobarea modificarii şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Pieţelor şi Târgului (Obor) din Municipiul Dorohoi în condiţii de Autofinanţare, aprobat prin H.C.L. nr. 44 din 31.07.2008 pdf_button
5 05.06.2014

privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Amenajare cale acces bloc E1-E4 str. Duyilor mun. Dorohoi, jud. Botosani pdf_button