Nr.

Data 

Proiect de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

231 30102014

 privind/ pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2014

 pdf_button

232 30102014

privind/ pentru

prelungirea închirierii suprafeţei de 6,25 mp teren situat în str. Dumitru Furtună fn, PC 2306 Parcare Eon, ocupat de chioşc difuzare presă proprietatea S.C. PUBLISET S.R.L.

pdf_button

233 30102014 privind/ pentru prelungirea închirierii suprafeţei de 6,25 mp teren situat în str. Dimitrie Pompeiu fn, PC 3182, ocupat de chioşc difuzare presă proprietatea S.C. PUBLISET S.R.L.  pdf_button
234 30102014 privind/ pentru prelungirea concesionării suprafeţei de 4,50 mp teren situat în Bdul Victoriei fn, PC 3513, ocupat de chioşc difuzare presă proprietatea S.C. TUTUN ŞI ZIARE S.R.L.  pdf_button
235 30102014 privind/ pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare în vederea efectuării schimbului de imobile între municipiul Dorohoi - proprietarul apartamentului situat în municipiul Dorohoi str. Al. Victoriei bl. D21, ap. 6, et. 2 şi moştenitorii de drept, proprietari ai imobilului - teren în suprafaţă de 50 mp şi locuinţă cu Sc 50 mp situat în str. George Enescu nr. 43 PC 2241 ce a fost aprobat prin HCL nr. 114/30.04.2014  pdf_button
236 30102014 privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Aleea Iasomiei nr. 1, bl. M8, parter, ap. 4, în baza Decret Lege nr. 61/1990 şi Legii 85/1992 la cererea titularului contractului de închiriere Purice Petru  pdf_button
237 30102014 privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Aleea Iasomiei nr. 3, bl. D20, ET. 4, ap. 29, în baza Decret Lege nr. 61/1990 şi Legii 85/1992 la cererea titularului contractului de închiriere Ursu Catalina  pdf_button
238 30102014 privind/ pentru aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Calea Plevnei nr. 12 bl. L1, et.4, ap. 15, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992 la cerere titularului contractului de închiriere Lionte Valentin  pdf_button
239 30102014 privind/ pentru aprobarea modificării componenţei comisiei de licitaţie pentru desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea închirierii spaţiilor, a terenurilor şi a meselor aflate în pieţele şi oborul municipiului Dorohoi aprobate prin HCL nr. 120 din 06.05.2014  pdf_button
240 30102014 privind/ pentru concesionarea prin licitaţie publică a fostului cabinet şcolar având suprafaţa utilă de 18,06 mp situat în imobilul din str. Poştei nr. 7, aparţinând domeniului privat   pdf_button
241 30102014 privind/ pentru instituirea Regulilor şi măsurilor privind utilizarea focului deschis şi a fumatului pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale a municipiului Dorohoi  pdf_button
242 30102014

 privind/ pentru

abrogarea art. 1 pct. 3 din HCL nr. 158/06.08.2014 privind darea în folosinţă gratuită la S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE SRL Dorohoi a clădirii sediului social a acestuia şi terenul aferent de 2.242,00 mp şi aprobarea închirierii acestor bunuri către S.C. SPL SRL   pdf_button
243 30102014

privind/ pentru

completarea şi modificarea art. 7 al Cap. 5 din Contractul de delegare a anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare referitor la redevenţa datorată de către S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE SRL pentru bunurile din domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi preluate prin acest contract    pdf_button
244 30102014 privind/ pentru aprobarea Regulamentului de procedură a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante (chirii) datorate bugetului local de către persoanele fizice care deţin o locuinţă din fondul locativ al municipiului Dorohoi  pdf_button
245 30102014 privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru 43 de chiriaşi care locuiesc în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu bl. C2, C3 şi C4 - LOCUINŢE CONSTRUITE ÎN REGIM ANL  pdf_button
246 30102014 privind/ pentru aprobarea modificării statului de funcţii a Spitalului Municipal Dorohoi începând cu luna noiembrie 2014  pdf_button
247 30102014 privind/ pentru aprobarea PUD în vederea extinderii şi reamenajării construcţiei existente (Restaurant) şi schimbare destinaţie în imobil de tip bloc de locuinţe cu regim de înălţime P+1E+M str. Miron Costin nr. 1 proprietatea Gheorghiţă Gheorghe Sorin  pdf_button
248 30102014 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Extindere reţea electrică de iluminat public cartier Dealu Mare, strada spre cimitir  pdf_button
249 30102014 privind/ pentru retragerea municipiului Dorohoi din asocierea în Societatea Comercială PARC INDUSTRIAL BOTOŞANI SA  pdf_button
250  30102014 

privind/ pentru 

aprobarea Actului adiţional la Contractul nr. 10/01.11.2010 de delegare a anumitor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare   pdf_button
251 30102014  privind/ pentru schimbarea detinaţiei a două locuinţe situate în municipiul Dorohoi în locuinţe de necesitate precum şi repartizarea acestora în regim de urgenţă familiilor ANDRIAN FLORINA PETRONELA şi DARIA SAMIR  pdf_button