Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 22.05.2018 privind/ pentru

modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Dorohoi 

nr. 109/26.04.2018 privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economice  pentru obiectivul ,, Pavare curte 

interioara Directia de Asistenta Sociala Dorohoi, 

str. Stefan cel Mare nr. 43".

pdf_button
002 22.05.2018 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor

 de marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse marcaje 

parcari din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2018.

pdf_button
003 22.05.2018 privind/ pentru

 aprobarea documentatiei tehnico- economica in faza S.F. 

(Studiu de fezabilitate) precum si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

"Construire Gradinita cu program

 prelungit nr. 3 in Municipiul Dorohoi.".

pdf_button
004 22.05.2018 privind/ pentru

 aprobarea completarii inventarului domeniului privat al 

Municipiului Dorohoi.

 
005 22.05.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii suprafetei de 265,00 m.p. teren situat in str.

 Lt. Olinescu nr. 3 doamnei Barnea Gabriela Anda.

 
006 22.05.2018 privind/ pentru

aprobarea modificarii Regulamentului pentru traversarea, 

prin spargere a strazilor, 

trotuarelor si a zonelor verzi din Municipiul Dorohoi, 

executate la retelele tehnico-edilitare aflate in 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
007 22.05.2018 privind/ pentru                 repartizarea locuinței situată în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24A, ap.6, construită conform HG nr. 1445/18.10.2006 aflată în domeniul privat al municipiului Dorohoi, la solicitarea SPITALULUI   MUNICIPAL DOROHOI, medicului specialist dr. BULIGA ANCA MARINELA pdf_button
008 22.05.2018                    aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cinematografului Melodia pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 22 Mai 2018)