Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 31.05.2018 privind/ pentru

incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui  

IRIMIA COSTEL DANIEL, urmare cererii de demisie a acestuia.

pdf_button
002 31.05.2018 privind/ pentru

validarea mandatului de consilier local al doamnei 

PINZARIU ANAMARIA, membru PSD, urmatorul supleant pe

 lista alegerilor locale din iunie 2016, din partea Aliantei PSD-ALDE.

pdf_button
003 31.05.2018  

stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica pe raza municipiului

Dorohoi pentru anul 2019.

pdf_button
004 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local, in suma de 35.000 lei, 

pentru organizarea Festivalului International de Muzica Populara

 "MUGURELUL" - editia a XIV-a, desfasurat in perioada 16-17 iunie 2018.

pdf_button
005 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea preluarii din administrarea Colegiului National Grigore Ghica Dorohoi,

 in administrarea Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi,

 a terenului aferent local II, C.N. Grigore Ghica, situat in str. C.D.Gherea nr. 13 

Dorohoi, in vederea realizarii unui obiectiv investitional.

pdf_button
006 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea trecerii din inventarul domeniului public in inventarul domeniului privat al 

Municipiului Dorohoi, in vederea casarii, a unor bunuri date in concesiune catre

 S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani - Sucursala Dorohoi, scoase din uz,

 in valoare totala de 14.142,93 lei.

pdf_button
007 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 885.000 lei, in conformitate 

cu prevederile art. 1 din OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare

 si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice.

 pdf_button
008 31.05.2018 privind/ pentru

 aprobarea conturillor anuale de executie ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 

(de subordonare locala), bugetul creditelor interne pe anul 2017.

pdf_button

 

         
009 31.05.2018 privind/ pentru   aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button

 

         
010 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici,

 in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii 

curente (tavan) la apartamentul ANL, situat in str. Dimitrie Pompeiu nr. 70, 

bl. C.2, ap. 3, parter si acoperis locuinta din fondul vechi, situata in

 str. C.D. Gherea nr. 123, aflata in domeniul privat al Municipiului Dorohoi. 

pdf_button
011 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea proiectului " Desfiintare locuinta ", precum si indicatorii 

tehnico-economici privind demolarea imobilului situat in str. Lt. Andrei nr. 23, 

aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
012 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 3 chiriasi, 

care locuiesc in locuinte construite prin ANL si in regim social.

pdf_button
013 31.05.2018 privind/ pentru

probarea vanzarii terenului ocupat de constructii proprietate S.C. FLORA SRL, 

situat in str. Stefan Airinei nr. 10, p.c. 3325, in suprafata de 583 m.p.,

 in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
014 31.05.2018 privind/ pentru

completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
015 31.05.2018 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului aferent si ocupat

 de constructii proprietatea d-nei Brnea Gabriela, 

administrator al S.C. LA  FAVOLA, situat in str. Lt. Olinescu nr. 1, p.c. 2739,

 in suprafata de 265,50 m.p., in baza Raportului de evaluare intocmit de 

expert evaluator autorizat.

pdf_button
016 31.05.2018 privind/ pentru modificarea structurii de funcții publice în sensum transformării unir funcții de natură contractuală în funcții publice ăn cadrul Serviciului Poliției Locale pdf_button
017 31.05.2018 privind/ pentru modificarea organigramei și a Statului de functii pdf_button
018 31.05.2018 privind/ pentru suplimentarea sumei arobată pentru organizarea manifestărilor culturale și sportive organizate cu ocazia Zilei Internationale a Copilului pdf_button
019 31.05.2018 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligatiilor datorate bugetului local de către dnul Landea Gheoghi  pdf_button
020 31.05.2018 privind/ pentru aprobarea tarifelor pentru lucrări de combatere manuală a ghetusului și poleiului executate de către muncitori necalificati din cadrul formatiei de salubrizare pe timp de iarnă pdf_button
  31.05.2018  

Cerere adresata Consiliului Local Dorohoi de catre S.C. KOTA - SRL din

 Municipiul Dorohoi, str. Stefan cel Mare nr. 57, inregistrata la nr.6845/08.05.2018.