buton click
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată

 

buton clickLegea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici - republicată

 

buton clickLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

buton clickLegea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici - republicată

 

buton clickLegea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice

buton clickLegea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică - republicată

buton clickLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

buton clickLegea nr. 53/2003 Codul muncii- republicată

 

buton clickLegea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

 

buton clickLegea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 

buton clickOG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 

buton clickHotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019

 

buton clickOUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor

de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

buton clickLegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 

buton clickLegea nr. 50/1991 autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată