Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

Având în vedere Legea 368/2022 - Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023 și

prevederile art. 39 alin.3 din Legea 273/2006 - Legea Finantelor publice locale, 

U.A.T Municipiul Dorohoi, supune spre informare Proiectul de buget pentru anul 2023

și Lista de investiții.

Eventualele sugestii vor fi înaintate până în data de 02.02.2023.

 

buton clickProiect de bugetul pentru anul 2023 și Lista de investiții

 

 

Obs: Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 26 Ianuarie 2023)

 

buton clickProiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 5 din HCL nr. 46 25.02.2008

în sensul ajustării tarifelor pentru servicii de transport public local de persoane,

bunurii sau mărfuri în regim de taxi

 

buton clickProiect de hotrâre privind stabilirea taxelor ce se vor încasa la Casa Municipal de Cultură,

Cinematograful Melodia și Sala Teatrului pe parcursul anului 2023

Ultima actualizare (Joi, 26 Ianuarie 2023)

 

             

 

 

Conform Ordonanței de Guvern nr. 28/2008, toate persoanele fizice și juridice

care dețin în proprietate și exploatează terenuri agricole pe raza UAT Dorohoi

au obligația ca să depună declarațiile la Primăria Municipiului Dorohoi - Registrul agricol.

 

 

 

-5 ianuarie - ultima zi lucrătoare a lunii februarie, date privind membrii gospodăriei, teren aflat în proprietate, teren utilizat, clădiri cu destinație de locuință, construcții anexă, mijloace de transport, utilaje, instalații agricole și efective de animale la începutul fiecărui an și modificările din anul precedent; 

-01 mai - ultima zi lucrătoare a lunii mai, modul de folosință a terenurilor, suprafetele cultivate și numărul pomilor fructiferi pentru anul agricol respectiv;

În cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30  zile de la apariția modificări. 

 

   

Puteți descărca formularul aici 

                                                           DECLARAȚIE REGISTRUL AGRICOL    

 

 

 

 

Primăria Municipiului Dorohoi, prin domnul primar ing. Dorin Alexandrescu a semnat, la Bucureşti, un nou contract de finanţare pentru renovarea energetică moderată a unor clădiri rezidenţiale multifamiliale.

Proiectul „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Dorohoi pr. 2” a fost depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 - schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Prin intermediul componentei C5 - „Valul Renovăriiˮse va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica și calitatea arhitecturală a acestuia.

Totalul fondurilor atrase pentru creşterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale este de 20,050,478.85 lei cu T.V.A., iar perioada de implementare a activităților proiectelor nu va depăși 30 iunie 2026.

Ultima actualizare (Marţi, 17 Ianuarie 2023)

 

A fost aprobat proiectul „Creșterea capacității de asistență medicală a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi”, depus de U.A.T. Municipiul Dorohoi în parteneriat cu Spitalul Municipal Dorohoi, în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență - Componenta C12 – Sănătate,  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013.

 

Proiectul presupune dotareacabinetelor/laboratoarelor existente aleSpitalului Municipal Dorohoi cu echipamente de înaltă performanță, contribuind astfel la creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale la nivel zonal şi local, cât şi la reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației.

 

Prin achiziționarea de echipamente medicale specifice se vor înființa 3 noi specialități clinice:

•GASTROENTEROLOGIE;

•ONCOLOGIE;

•PSIHIATRIE PEDIATRICĂ.

 

Proiectul reprezintă o continuare a eforturilor de îmbunătățire a bazei materiale a ambulatorului, fiind complementar celui depus prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, respectiv „Modernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi, judeţ Botoşani”, COD SMIS 126378.

 

Investiţia are o valoare totală de 15,790,248.75 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea eligibilă este 15,695,048.75 lei (inclusiv TVA), iar valoarea neeligibilă de 95.200,00 lei (inclusiv T.V.A.).

 

 

 

buton clickInformare privind proiectul „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI” COD SMIS: 126378

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,trebuie sa aveti instalata o

aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 13 Ianuarie 2023)

 

buton_click Anunţ nr. 006  11012023 de participare la licitaţie pentru

închirieri spații/terenuri (domeniul privat)

 

 Pentru a putea vizualiza documentele atasate, trebuie sa aveti

instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

 

 

 

“CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CLĂDIRILE SECȚIEI

CHIRURGIE ȘI SECȚIE INTERNE DIN CADRUL SPITALULUI

MUNICIPAL DOROHOI”

Cod proiect 155558

 

 

 

UAT Municipiul Dorohoi anunță lansarea proiectului “CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN CLĂDIRILE SECȚIEI CHIRURGIE ȘI SECȚIE INTERNE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI”

Cod proiect 155558, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Componenta 1, REACT EU - Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale, Axa Prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU

 

Obiectivul general al proiectului

Este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS. 1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii);

OS. 2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile);

OS. 3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

 

Valoarea totală a proiectului: 13,352,363.91 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 10,343,943.20 lei

Data începerii proiectului: 01-11-2021. Data finalizării proiectului: 31-12-2023

 

 

 

UAT Municipiul Dorohoi

Str. Grigore Ghica nr. 34, Dorohoi, Județul Botoșani

Tel. 0231610133, Fax: 0231611310, Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeanp, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Ultima actualizare (Miercuri, 11 Ianuarie 2023)

 

 

1

Anunţ Nr. 11  din 28.12.2022 privind PUD -EXTINDERE SPATIU SCOLAR si IMPREJMUIRE IN CADRUL PARCELEI DE TEREN INSCRISA IN CF 58231, strada GRIGORE GHICA nr.49

pdf_button
2

PARTE SCRISA

pdf_button  
3. PARTE DESENATĂ pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Ianuarie 2023)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență