Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 

A N U N Ț

                                                                                                                       

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ, care a fost inițiat și urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Dorohoi:

 

   buton clickProiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al cimitirelor umane, aparținând domeniului public al municipiului Dorohoi și în administrarea Consiliului Local Dorohoi

 

Persoanele interesate pot consulta Proiectul de Hotărâre împreună cu Anexele care fac parte integrantă din prezentul proiect la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi din str. Grigore Ghica nr. 34, precum și pe site-ul instituției la adresa: www.primariadorohoi.ro - Secțiunea „Dezbatere publică”.

 

În termen de 20 de zile, cei interesați, pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, începând cu data de 14.09.2023.

 

            Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise și Direcției Patrimoniu în zilele: luni, marți, miercuri și joi în intervalul orar 8,00-16,30, precum și vineri între orele 8,00-14,00, la telefonul 0231/610 133, sau la adresa str. Grigore Ghica nr.34.

 

Sugestiile se primesc până la data de 04 octombrie 2023 la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi precum și pe email-ul instituției la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Ultima actualizare (Miercuri, 13 Septembrie 2023)

 
 
1

Anunţ nr. 13300 din 12.09.2023 privind aprobare PUZ si RLU- Introducere in intravilan in vederea construirii obiectivului infiintare centru de colectare cu aport voluntar, statie de compost, statie de transfer si cale acces etapa a II -a - etapa pregăitoare PUZ, consultarea și informarea populației

pdf_button
2 Parte scrisă pdf_button
3 Parte desenată pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 13 Septembrie 2023)

 

buton click Anunț achiziție directă de servicii artistice la scenă pentru desfășurarea evenimentului ZILELE MUNICIPIULUI DOROHOI 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,trebuie sa aveti instalata o

aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Miercuri, 13 Septembrie 2023)

 

Ultima actualizare (Marţi, 12 Septembrie 2023)

 

A fost aprobat un nou obiectiv de investiţie, al cărei cerere de finanţare a fost depusă de Primăria Municipiului Dorohoi în vederea includerii în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Este vorba de „Extindere sistem de distribuţie gaze naturale în localitatea Dealu Mare, Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”, investiţieconsiderată ca fiind prioritară şi justificată de faptul că în prezent necesarul de gaze naturale pentru nevoile gospodărești din localitatea Dealu Mare nu este asigurat.

 

Sistemul de transport al gazelor naturale va fi realizat prin montarea unei conducte de distribuție a gazelor naturale în lungime de 7.769 m şi a unei surse de alimentare. De asemenea, se vor efectua branșamente la 290 de clienți casnici şi 6 clienţi noncasnici,cât şi montarea de posturi de reglare-măsurare (cu debit < 1.000 mc), stații de reglare-măsurare (cu debit > 1.000 mc) şi răsuflători.

 

Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 36 luni şi are o valoare totală de 10.288.829,29 lei cu T.V.A.

 

Investiţia vine în completarea altor trei proiecte pentru care Municipiul Dorohoi a primit finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a căror valoare depășește 35 de milioane lei (7 milioane euro). Acestea vizează extinderea rețelei de apă şi a sistemului de canalizare menajeră în municipiul Dorohoi şi modernizarea străzii Herța.

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalulorar

Zoneleafectate

BOTOSANI

 

 

 

 

 

12.09.2023

 

 

 

 

 

08:30-16:30

 

Loc.Broscauti (BT)Străzile: Broscauti, Beldiman

 

Loc.Dorohoi (BT)Străzile:Minerva, Prutului, Salciilor, Salcimilor, Socului, Sporului, Transilvaniei, Albina, Bucovinei, Plevnei, Cap. Radulescu, Carpati, Col. Vasiliu, Crisan, Dumbrava Rosie, Drochia, Herta, Horia, Ion Creanga, Jijiei, Luceafarului, Marte, Mercur, Micsunele, Pictor IonMurariu, StefanCelMare, Dorohoi, Venus

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

 

 

 

08.09.2023

 

 

 

09:00-11:00

 

Loc.Dorohoi (BT)Străzile: Oborul Nou, Rindunica, Victoriei (Bulevard), Mihai Eminescu, Mihailescu, LT.Alexandru Cucuta, Erou Stelian Gheorghiu, LT. Papazopol, Aleea Cucuta, Teodorescu Locotenent, Gheorghiu Sublocotenent

BOTOSANI

 

 

 

08.09.2023

 

 

 

12:00-14:00

Loc.Baranca (Hudesti)

Loc.Darabani (BT) Străzile: 1 Decembrie, I.C.Frimu, Iasomiei, Aerodromului, Dragos Voda, Marginea, Muncitorului, Pietii, Tudor Vladimirescu, Unirii, Soarelui, Coltului, Cucului, Pilat Ion, Luceafarului, Vulturului, Enescu George, Adânca

Ultima actualizare (Joi, 07 Septembrie 2023)

 

 

 

Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţă că familiile defavorizate ale căror copii frecventează zilnic grădiniţa pot beneficia de stimulente educaţionale, sub formă de tichete sociale.

Începând cu data de 11.09.2023, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din Str. Dumitru Furtuna nr.14,  se primesc documentele pentru acordarea tichetelor sociale.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (venit net 633,9 lei/membru).
Stimulentul educaţional se acordă şi copiilo raflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilo rcopilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat înîngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Stimulentul educaţional se acordă:
a) din oficiu, odată cu stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei;
b) pe bază de cerere, în situaţia copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente

  • Acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii) 
  • Adeverinţă privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă
  • Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari,  alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare depunerii cererii;

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.

În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelegeprezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţiaabsenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

         a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

          b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţiaanunţării cadrelor didactice.

Valoareanominalălunarăminimă a stimulentuluieducaţional se raportează la indicatorul social de referinţăşieste de 0,2 ISR, exprimatîn lei, respectiv 120 lei/lună, pentrufiecarecopilînscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentuluieducaţional.

Pentrurelaţiisuplimentareşieventualenelămuriri ne puteţicontacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediulDirecţiei de AsistentăSocialăDorohoi, str.DumitruFurtună nr. 14.

Ultima actualizare (Vineri, 08 Septembrie 2023)

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA  reaminteste :

Avand in vedere apropierea sezonului rece  sfatuim toti cetatenii municipiului sa respecte si sa ia urmatoarele masuri:

   La exploatarea sobelor cu si fara  acumulare de caldura:

   - Înainte de folosire ,sobele vor fi obligatoriu verificate ,curatate si reparate ;

   - În fata usitelor de alimentare a sobelor ,pardoseala va fi protejata cu tabla ;

   - Este  interzisa utilizarea sobelor fara usite la focare sau cenusare,defecte sau neizolate corespunzator ;

   - Este interzisa aprinderea focului prin stropire cu lichide combustibile ;

   - Este interzisa uscarea hainelor pe sobe sau in imediata lor apropiere ;

   - Sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul functionarii ;

   - Cenusa rezultata se  va evacua intr-un loc special amenajat, iar  resturile de jar vor fi stinse complet ;

   - Se interzice functionarea sobelor supraincalzite ;

   - Se interzice folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarelor sobelor ;

   Recomandare -stingeti focul din soba inainte de culcare ;

   - Cosurile ,burlanele si canalele de fum vor fi verificate, curatate si reparate anual premergator sezonului rece ;

   - Se interzice incastrarea elementelor combustibile   ale acoperisurilor,planseelor în cosurile de evacuare a fumului ; în podurile caselor cosurile vor fi obligatoriu tencuite.

    La exploatarea centralelor termice :

   - Este interzisa obturarea gurilor de aerisire a incaperilor in care sunt montate centralele ;

   - Exploatarea instalaţiilor se va face conform prescripţiilor tehnice date de producător;

   - Nu folositi centrala cu tubulatura neetansa sau fara tiraj;

   - Nu recurgeti la improvizatii ;

    Centralele termice se vor verifica periodic cel putin o data la 2 ani.

  Exploatarea instalatiilor de gaze se va face tinand cont de:

   - Manevrati cu atentie  aparatele alimentate cu gaze naturale;

   - Nu folositi butelii de gaze  lichefiate fara regulator de presiune, care prezinta crapaturi, fisuri, sau largiri la capete, deoarece constituie pericol de emanare a gazelor ;

   - Nu utilizatii  aparate defecte, exista pericol de explozie.

Operaţiunile de verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor interioare de gaze trebuie făcute cu firme autorizate si sunt obligatorii.

   - Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul gaz pe flacara adica se aprinde mai intai chibritul si apoi se manevreaza butonul de la aragaz.

 

       RESPECTAND ACESTE SFATURI  VA PROTEJATI VIATA SI BUNURILE 

 

    Nr. 9901 din 01.09.2023                                                         

     Data afisare 01.09.2023

     Termen 30 zile lucratoare - Act Normativ

 

                                                                                        

 

Anunţ

pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism  privind  Schimbare functiuni existente in zona pentru servicii-comert, parcaje, imprejmuire terenuri inscrise in CF 50598, 51163, 58223 situate pe strada C.D.Gherea nr.6 si nr.53

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 ,privind Transparenta Decizionala in  administratia publica  privind procedura de elaborare de elaborare a actelor normative de catre autoritatea publica locala,

 

                                                                    ANUNŢĂM

 

că, Primăria municipiului Dorohoi a inițiat procedura de consultare publicăîn conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind Transparența Decizionalăîn  administrația publică, actualizată, a Proiectuluide Hotarare a Consiliului Local Dorohoi, pentru aprobareaPlanului Urbanistic Zonal și a RegulamentuluiLocal de Urbanism  privind privind Schimbare funcțiuni existente în zonă pentru servicii-comerț, parcaje, împrejmuire pentru terenurile înscrise în CF 50598, CF 51163, CF58223, situate in municipiul Dorohoi, strada C.D.Gherea nr.6 și C.D.Gherea nr.53.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot trasmiteîn scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice în perioada 01.09.202313.10.2023, pe adresa de mail a Primăriei Municipiului Dorohoi Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe adresa poștalăstr. Grigore Ghica  nr.34.

 

 

Ultima actualizare (Vineri, 01 Septembrie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență