Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 
1

Anunţ 7453 din 10.05.2023 privind PUZ -Construire locuinte colective P+1E+M nZeb, in Municipiul Dorohoi, strada 1Decembrie nr.24A generat de terenul inscris in CF 57728

pdf_button
2 MEMORIU PREZENTARE pdf_button
3

INCADRARE IN TERITORIU

pdf_button  
4

SITUATIE EXISTENTA

 

pdf_button
5 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE pdf_button
6 REGLEMANTARI - ECHIPARE EDILITARA pdf_button
7 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR pdf_button

        

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie

să aveţi instalată o aplicaţie de vizualizare a fişierelor

cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Mai 2023)

 
1

Anunţ nr. 6355 din 09.05.2023 privind PUD - Construire locuință D+P+1E și împrejmuire pe terenul inscris in CF 56799 a mun.Dorohoi,  strada Calea Plevnei nr. 15A

pdf_button
2 Parte scrisă pdf_button
3 Parte desenată pdf_button

        

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie

să aveţi instalată o aplicaţie de vizualizare a fişierelor

cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Mai 2023)

 

Primăria Municipiului Dorohoi, prin domnul primar ing. Dorin Alexandrescu a semnat, contractul de finanţare pentru proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”, care a fost depus în cadrul apelului PNRR/2022/C3/1.A.

Centrul de colectare prin aport voluntar va fi amplasat lângă staţia de sortare şi va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeşeuri ce nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcţii și demolări).

Proiectul de investiţii urmăreşte dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Proiectul are o valoare de 4,558,787.66 lei cu T.V.A.şi se va realiza cu fonduri europene şi locale, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca termen de finalizare data de 30.09.2024.

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Mai 2023)

 

buton click

Raportul informării și consultării publicului nr. 3926 din 09.05.20232 privind PUD -REPARATII CAPITALE LOCUITA, ETINDERE, CONSTRUIRE ANEXA, ZID DE SPRIJIN si IMPREJMUIRE , str.Postei nr.22, CF 57743

 

 

 

 


 

buton click Anunt nr. 7353 08052023 licitaţie publică cu strigare în vederea vânzării prin licitație publică a unor terenuri

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 09 Mai 2023)

 

Vă aducem la cunoștință faptul că teritoriul Municipiului Dorohoi se suprapune cu situl Natura 2000 ROSPA0157 Mlaștina Iezerul Dorohoi pe o suprafață de 148,21 ha și cu situl Natura 2000 ROSPA0116 Dorohoi – Șaua Bucecei pe o suprafață de 262,16 ha, acestea fiind declarate arii de protectie specială avifaunistică si având un regim special reglementat prin OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere dorinta de a stopa fenomenele cu care ne-am confruntat in anii trecuti, precum incendierea si arderea necontrolată a vegetatiei uscate, abandonarea/depozitarea necontrolată a deșeurilor pe suprafetele din ariile protejate sau in vecinatatea acestora și accesul motorizat în ariile naturale protejate, vă informam că, atât persoanele fizice cât și juridice care dețin sau care administrează terenuri si/sau desfasoară activitati în perimetrul și în vecinătatea ariilor naturale protejate, au obligatia de a respecta urmatoarele prevederi legale :

  1. Se interzicearderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice; acestea  constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, conform art. 98, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificările si completările ulterioare;
  2. Se interziceabandonarea/aruncarea/eliminarea deseurilor în spații neautorizate, incendierea deșeurilor sau îngroparea acestora, conform art. 20 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare; aceste fapte constituie contraventie si se sancționează cu amendă de la   30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice;
  3. Conform art. 87, pct. 18 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, se interzice ”depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, bălţilor şi pe faleza mării, pe baraje şi diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de orice fel” iar nerespectarea acestora constituie contravenție si se sancționează, conf. art. 88, alin. (1), lit. a), cu amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice.
  4. Accesul neautorizatcu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere şi a terenurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop, se consideră contraventie și se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice, conform art. 53, alin. (2), lit. m) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

Pentru vizualizarea ariilor preotejate sus mentionate, puteți accesa natura2000.eea.europa.eu

Ultima actualizare (Joi, 04 Mai 2023)

 

 

Mâine 29 aprilie se sărbătorește ca în fiecare an, Ziua Veteranilor de Război.

Anul acesta se împlinesc 121 de ani de la instituirea, de către Regele Carol I, prin Decretul Regal, a calității de „veteran de război”.

Astăzi ne aducem aminte şi de cei care s-au jertfit pentru libertatea românilor şi, prin faptele noastre de zi cu zi, trebuie să demonstrăm că sacrificiul lor nu a fost în van. Prin tot ceea ce facem încercăm să construim o Românie mai bună şi mai sigură.

Ei sunt cei care ne-au  învăţata lecţia patriotismului, că iubirea de ţară se măsoară în luptă, prin sacrificiul şi determinarea de aţi apăra patria atunci când este nevoie.

Primarul municipiului Dorohoi, în numele cetățenilor i-a felicitat mulțumindu-le pentru tot ce au facut în slujba Patriei și a poporului român următorilor veterani : Agavriloaei Stefan, Dărăbăneanu Toader,  Luca Vasile.

Ultima actualizare (Vineri, 28 Aprilie 2023)

 

Ultima actualizare (Vineri, 19 Mai 2023)

 

             

 

        Pentru toti cei care vor petrece ziua de 1 Mai in natura , Serviciul voluntar

    pentru situatii de urgenta al municipiului Dorohoi  reaminteste:

                                                                             

     • NU utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt!

     • Nu fumaţi şi nu aruncaţi la întâmplare resturile de chibrituri sau ţigări aprinse în pădure!

     • Preparați hrana prin utilizarea focului deschis numai în locuri special amenajate!

     • Supravegheați permanent arderea! • Supravegheaţi permanent copiii pentru a preveni jocul acestora cu focul!

     • Stingeţi focul și acoperiţi cenușa cu pământ înainte de plecare!

     • Strângeţi și depuneţi toate resturile numai în locuri special amenajate!

     • Anunțați în cel mai scurt timp orice început de incendiu pe care îl observaţi, la numărul unic pentru apeluri de urgenţă - 112!

Ultima actualizare (Joi, 27 Aprilie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență