Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 

Articolul 21(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autorităţii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa de către persoana lezata.(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei şi va contine atât informaţiile de interes public solicitate initial, cat şi menţionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.Articolul 22(1) În cazul în care o persoană se considera vatamata în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autorităţii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 7.(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau institutia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plateasca daune morale şi/sau patrimoniale.(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.(4) Decizia Curtii de apel este definitivă şi irevocabila.(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 

Articolul 32În cazul în care o persoană considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Articolul 33Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.Articolul 34În cazul în care reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.Articolul 35(1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.(2) Comisia de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;b) efectuează cercetarea administrativă;c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este intemeiata sau nu;d) în cazul în care reclamaţia este intemeiata, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplina a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.Articolul 36(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

 

Model reclamație administrativă 1  (descarcă documentul în format )

Model reclamație administrativă 2  (descarcă documentul în format )

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență