Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

022 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeței de 161,60 m.p. teren situat în str. Lt. Olinescu, f.n., p.c. 2739, ocupat de imobil - spațiu comercial proprietatea d-nei Adăscăltei Manuela

pdf_button
023 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea diminuării, printr-un act adițional la Contractul de concesiune nr. 31/16.09.2015 a suprafeței de teren de la 51,51 m.p., la 38,00 m.p.,  inlusiv a redevenței anuale, de la 623,44 lei/an la 451,82 lei/an.

pdf_button
024 23.02.2017 privind/ pentru aprobarea preluării în administrarea Municipiului Dorohoi, de la Spitalul Municipal Dorohoi a clădirii Magazie materiale (fost Dermato) și a terenului aferent, în suprafață de 2.600 m.p. pdf_button
025 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei și a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Școala Gimnazială " Ștefan cel Mare" Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
026 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, Scoala Gimnaziala " Spiru Haret " Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
027 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, Seminarul Teologic Liceal Ortodox " Sf. Ioan Iacob " Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
028 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Colegiul Național " Grigore Ghica" Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
029 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Școala Gimnazială  nr. 1,  Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
030 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Scoala Gimnaziala " Dimitrie Romanescu" Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
031 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Scoala Gimnaziala " Alexandru Ioan Cuza" Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
032 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Scoala Gimnaziala "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
033 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Liceul " Regina Maria" Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
034 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Gradinita cu program prelungit "Ștefan cel Mare și Sfânt" Dorohoi, pentru anul scolar 2016-2017.

pdf_button
035 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei și a statului de functii pentru personalul de la Cabinetul medical școlar nr. 2 din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Liceul "Regina Maria" Dorohoi, pentru anul 2017, incepand cu data de 01 ianuarie 2017.

pdf_button
036 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.

pdf_button
037 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, pentru un numar de 31 chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public al Municipiului Dorohoi, precum si in domeniul privat al statului, construite prin ANL.

pdf_button
038 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea Listei de repartizare pentru 12 locuinte ramase vacante, construite prin ANL, in functie de norma locativa pe membru de familie, stabilita prin Legea locuintei nr. 114/1996, conform HCL nr. 151/05.12.2016, cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor.

pdf_button
039 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea schimbarii, la cerere, a locuintei ANL (tip garsoniera), situate in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.7, ap. 2, parter, atribuite prin repartitia nr. 999/25.01.2017, d-nei Cislariu Otilia - medic specialist la Spitalul Municipal Dorohoi, cu o alta locuinta ramasa vacanta, de aceeasi categorie, situata in str. Dimitrie Pompeiu nr. 72, bl. C.2, ap. 8, et. 1, Dorohoi.

pdf_button
040 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi a bunurilor " Drumuri vicinale".

pdf_button
041 23.02.2017 privind/ pentru

aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ, la nivelul Municipiului Dorohoi, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia.

pdf_button
042 23.02.2017 privind/ pentru

reducerea cu 75% la plata obligatiilor (majorari de intarziere) datorate bugetului local de catre d-na Anton Claudia-Monica, din Dorohoi, str. Lt. Olinescu nr. 4, bl. E3, ap. 39, jud. Botosani, in suma de 1231,83 lei

pdf_button
043 23.02.2017 privind/ pentru reorganizarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului voluntar de urgență  pdf_button
044 23.02.2017 privind/ pentru aprobarea proiectului în faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Stație de pompe apa potabilă, ansamblu locuințe str. 1 Decembrie pdf_button
045 23.02.2017 privind/ pentru acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către EON Distribuție România S.A. asupra unui teren în suprafață de 53 mp pentru realizarea obiectivului Reabilitare rețea JT aferentă PTM 11 Dorohoi  pdf_button
046 23.02.2017 privind/ pentru aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții a Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button
047 23.02.2017 privind/ pentru stabilirea ca sediu permanent pentru autoritatea executivă și deliberativă a Municipiului Dorohoi precum și pentru aparatul de specialitate al Primarului, clădirea din str. Grigore Ghica nr. 34, Dorohoi, jud. Botoșani pdf_button
048 23.02.2017 privind/ pentru aprobarea  dării în folosință gratuită Inspectoratului General al Poliției Române - Inspectoratul de Poliție Botoșani, pentru funcâionarea Poliției Municipiului Dorohoi a clădirii C3 cu o suprafață construită de 612,20 mp din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24, pe o perioadă de 12 luni  pdf_button
049 23.02.2017 privind/ pentru avizarea schimbării denumirii Liceului Tehnologic Special Ion Pillat Dorohoi în Scoala Profesională Ion Pilat Dorohoi  pdf_button
  23.02.2017  

Raport al activitatii Serviciului Politia Locala, in luna ianuarie 2017.

pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 07 Martie 2017)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență