Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

92 25.05.2017 privind/ pentru

încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Anton Cristina Elena .

pdf_button
93 25.05.2017 privind/ pentru

validarea alegerii d-lui Toma George Alin, in calitatea de consilier local.

pdf_button
94 25.05.2017 privind/ pentru

aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Depozit Materiale de Constructii, anexa si imprejmuire teren, situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Oborul Nou nr. 1 B, CF 53905, cu acces in incinta realizat din str. Oborul Nou.

pdf_button

pdf_button

pdf_button

pdf_button

pdf_button

pdf_button

95 25.05.2017 privind/ pentru

respingerea introducerii unor suprafete de teren in inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
96 25.05.2017 privind/ pentru

aprobarea schimbarii, la cerere, a locuintei (tip garsoniera), situata in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.1, ap. 11, et. 2, atribuita d-lui RADACINA STEFAN BOGDAN, detinuta cu contract de inchiriere, in regim ANL, cu o alta locuinta ramasa vacanta, de aceeasi categorie, situata in Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.4, ap.6, et.I

pdf_button
97 25.05.2017 privind/ pentru

aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a terenului proprietate privata a Municipiului Dorohoi, p.c. 1797, in suprafata totala de 1529 m.p., str. Locomotivei nr. 4, in baza Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
98 25.05.2017 privind/ pentru

aprobarea componentei comisiei speciale pentru intocmirea inventarului domeniului public al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
99 25.05.2017 privind/ pentru

aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
100 25.05.2017 privind/ pentru

aprobarea efectuarii de cheltuieli, din bugetul local, pentru desfasurarea Festivalului National de Muzica Populara "Mugurelul

pdf_button
101 25.05.2017 privind/ pentru

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

pdf_button
102 25.05.2017 privind/ pentru aprobarea contravalorii cheltuielilor de reparații efectuate la spațiul în suprafață de 49.20 mp situat în Piața Centrală a municipiului Dorohoi de către Rîmbu Carn pdf_button
103 25.05.2017 privind/ pentru tranzsmiterea in folosință gratuită ANL a terenului situat în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie fn PC 2519 în suprafață de 900 mp pe durata construirii obiectivului Locuinte de serviciu pdf_button
104 25.05.2017 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Compartimentare sala de clasa, renovarea sălilor rezultate din compartimentare, dotarea sălilor cu tâmplărie Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Dorohoi pdf_button
105 25.05.2017 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-econnomici pentru obiectivul Reabilitare și modernizare clădire Gradinita cu program prelungit nr. 10  pdf_button
  25.05.201 privind/ pentru

Raport  al activitatii Serviciului Politia Locala, in luna aprilie 2017.

 
  25.05.201 privind/ pentru

Adresa Liceului Regina Maria Dorohoi, inregistrata la Primaria Municipiului Dorohoi cu nr. 6498/12.05.2017

 

Ultima actualizare (Sâmbătă, 10 Iunie 2017)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență