Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

149 31.08.2017 privind/ pentru

schimbarea titularului la contractele de concesiune nr. 8/20.01.2015 și nr.87/08.12.2014 de pe Cabinet Individual dr. Carp Mariana pe S.C. FARMIDORSTOMA S.R.L.

pdf_button
150 31.08.2017 privind/ pentru aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 20 20.09.2012 pdf_button
151 31.08.2017 privind/ pentru concesionarea suprafeței de 8,50 mp în completarea suprafeței de 20 mp teren situat în B-dul Victoriei fn pc 3459, ocupat de garaj proprietatea dlui Istrate Ioan pdf_button
152 31.08.2017 privind/ pentru modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, respectiv modificarea funcției de consilier IA, studii superioare, în referent 1A, studii medii, din cadrul Cabinetului Primarului  pdf_button
153 31.08.2017 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor datorate bugetului local de cître dna Grădinariu Gabriela, din Dorohoi, str. Dumbrava Roșie nr.144, în sumă de 131,31lei  pdf_button
154 31.08.2017 privind/ pentru rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi pdf_button
155 31.08.2017 privind/ pentru aprobarea modificării Statului de funcții al DAS Dorohoi pdf_button
156 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUD - construire balcon, extindere apartament Butnaru Nicolae Daniel și Butnaru Alina Gabriela, str. C. Știubianu 44, bl. D12, ap.33 pdf_button
157 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUD - construire anexă pentru exploatație agricolă, localitatea Dealu Mare CF 55514 pdf_button
158 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUD - construire anexă pentru exploatație agricolă, localitatea Dealu Mare CF 55515 pdf_button
159 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUZ - înființare Baza acvacultură AQUALAND și dezvoltarea turismului cu specific pescăresc pdf_button
160 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUZ Extindere Intravilan, Localitatea Dealu Mare UTR 14 pdf_button
161 31.08.2017 privind/ pentru prelungirea Contractului de concesiune a serviciului public de persoane, prin curse regulate, până la semnarea noului contract de concesiune, cu operatorul de transport desemnat câștigător prin licitația publică din 04.09.2017  pdf_button
162 31.08.2017 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reparații interioare la bucataria Grădinitei nr. 6 pdf_button
163 31.08.2017 privind/ pentru aprobarea dării în folosință gratuită a Complexului Sportiv 1 Mai situat în Dorohoi, Str. 1 Decembrie, către ACS INTER DOROHOI pdf_button
164 31.08.2017 privind/ pentru aprobarea dării în folosință gratuită a Complexului Sportiv 1 Mai situat în Dorohoi, Str. 1 Decembrie, către FCM DOROHOI 2017 MCV pdf_button
165 31.08.2017 privind/ pentru modificarea Anexei 1 la HCL nr. 137/31.07.2017  pdf_button
166 31.08.2017 privind/ pentru respingerea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Dorohoi și S.C. MIRA COM SRL pdf_button
167 31.08.2017 privind/ pentru respingerea diminuării suprafeței de 0,93ha pășune din contractul de concesiune nr.4844 14062016 și încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.4844/1 din 21062016  pdf_button
168 31.08.2017 privind/ pentru modificarea HCL nr. 135/31.07.2017 cu privire la delegarea gestiunii serviciului comunitar de transport public local de persoane prin curse regulate pdf_button

Ultima actualizare (Vineri, 08 Septembrie 2017)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență